Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Franci Koncilija

ŠESTO SREČANJE V KLUBU KDSŠ

V petek, 7. septembra 2018, je v gostišču Na trgu potekalo šesto srečanje v klubu Kulturnega društva Severina Šalija. Kot po navadi je bila tudi tokrat pičla udeležba, vendar to ni pokvarilo prijateljskega vzdušja med prisotnimi. V prijetnem in zanimivem, poldrugo uro dolgem pogovoruso udeleženci izvedeli veliko zanimivega.

Franci Koncilija, ki je vodil srečanje, je po uvodnem pozdravu prisotne seznanil z organizacijo akademije in izdajo monografije ob 70-letnici predsednika KDSŠ akad. prof. dr. Milčka Komelja. V petek zvečer, 16. novembra 2018, na njegov rojstni dan, bo v atriju Knjižnice Mirana Jarca slavnostna akademija s predstavitvijo okoli 800 strani obsežne monografije z naslovom Milček Komelj. Življenje z umetnostjo. Moderatorja večera bosta dr. Ignacija Fridl Jarc iz Slovenske matice in prof. dr. Jožef Muhovič z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.Prihodnje leto načrtuje KDSŠ izdati knjigo pesnika Smiljana Trobiša, Komeljevo knjigo z didaktično vsebino Ko slike spregovorijo, namenjeno likovnim pedagogom in dijakom srednjih šol, in knjigo o Severinu Šaliju z naslovom Pesnik SeverinŠali, dokumenti, pričevanja in presoje.

V nadaljevanju so bili prisotni seznanjeni tudi s prizadevanji za izdajanje društvene revije Oddaljene bližine. Spregovorili so tudi o problematični uredbi EU glede varstva osebnih podatkov ter o pravilniku, ki določa čas predstavljanja donatorjev na društveni spletni strani. Udeleženci so se kritično odzvali na ugotovitev o pretirani razširjenosti in nedopustni rabi angleškega jezika na javnih prireditvah, v medijih in oglaševanju. KDSŠ se po določilih statuta zavzema za pravilno uporabo slovenskega jezika v pisni in govorni obliki in si bo vedno prizadevalo za lep slovenski jezik, zato je na to identiteto slovenskega naroda dolžno opozarjati vse odgovorne v lokalni skupnosti Mestne občine Novo mesto z županom mag. Gregorjem Macedonijem na čelu. 

Na koncu srečanja je Suzana Krvavica predstavila dva odmevna slovenska romana – Jančarjevo mojstrovino In ljubezen tudi ter presunljiv roman Vinka Möderndorferja Druga preteklost. Roman Draga Jančarja je letošnji dobitnik kresnika, dogajanje pa je postavljeno v pisateljev rodni Maribor med drugo svetovno vojno. Pred bralcem se odvijajo zgodbe ljudi, ki v tej zgodovinski blodnjavi človeštva skušajo ubraniti vsak svojo ljubezen pred nesmislom zla in porazom človeškega dostojanstva. Tudi Roman Druga preteklost je bil nominiran za kresnika, avtor Vinko Möderndorfer pa ga je na Novomeških poletnih večerih avgusta letos označil kot ljubezenski roman, katerega sporočilo je odpuščanje. Tudi v tem delu je osrednji dogajalni čas druga svetovna vojna in kaotičen čas po njej, zgodba pa se dogaja v fiktivnem kraju Dolina blizu večjega mesta na Štajerskem. Založba Goga, ki je roman izdala, je naslov in problematiko pokomentirala takole: »Kako pisati resnico o dogodkih, ki so bili že tolikokrat izrabljeni za politične slogane, se sprašuje pisatelj, ki se postavi na stran literature – preteklosti se lahko poklonimo in se je osvobodimo le tako, da se vživljamo v druge. In dobra literatura je najmočnejša učiteljica empatije.«

Pripravil:  Franci Koncilija

STARI SLOVENSKI PREGOVORI IN REKI

 

Te dni, ko sem bil v Ljubljani, sem se popolnoma predal utripu mesta, ki me je spominjal na Amsterdam, Bruselj, Strasbourg, Ulm, Salzburg in druga evropska mesta, ki jim postaja Ljubljana vedno bolj podobna. To mi je všeč, zato sem želel uživati v opazovanju nepopisne gneče turistov, ki stalno oblegajo naše glavno mesto. Udobno sem sedel zunaj v gostišču nasproti stolnice in počasi srebal kavo z mlekom, za katero sem moral odšteti cela dva evra. Pred tem sem obiskal staro prodajalno ali bukvarno, po »slovensko« ji podomačeno rečemo antikvariat. Vedno sem rad med knjigami in tudi tokrat sem imel srečo, saj sem hitro našel in kupil knjigo Pregovori in reki(1980. Napisal jo je Etbin Bojc, moj profesor slovenskega jezika na srednji gradbeni tehniški šoli v Ljubljani.

Profesor Bojc je v predgovoru zapisal: »Vsak narod hrani v svoji govorjeni ali zapisani zakladnici ljudskega blaga in duha modre izreke in pregovore, ki odsevajo njegov posebni življenjski in značajnostni slog. Slovenci jih premoremo že izdavna, o čemer priča vsa naša dosedanja književna dejavnost od Trubarja naprej. Največ jih najdemo med ljudstvom, ki rado vpleta krepke primere in jedrnate sodbe svojih pregovorov in rekov, da z njimi krepča vsakdanjo govorico. Tako pripomore k jasnosti dnevnih življenjskih vprašanj, njih razvidnosti in prepričevalnosti pri svojih odločitvah v času in prostoru. Marsikaj je v njih tudi šegavega, zgoščenega, vendar tako izostreno modrostnega, da vse to ljudski pogovorni jezik ne le beli s sočnimi miselnimi utrinki in zadetki, marveč tudi določa in presoja glede na značaj in duševno občutje…«

Pa preberite nekaj slovenskih pregovorov in rekov.

Boljše je jesti krompir v miru kakor pečenko v prepiru.

Bolje danes kos kot jutri gos.

Kdor zelje sadi in prašiče redi, se lakote ne boji.

Pajek in ženska pleteta nevarne mreže.

Boljši je človek, ki svojo neumnost prikriva, kakor človek, ki svojo modrost skriva.

Bolje je biti pobožen pa ubožen kakor hudoben pa premožen.

Kdor se na tujo pomoč zanaša, v situ vodo prenaša.

V slogi bo takrat svet, ko se bo hodila muha s pajkom na sonce gret.

Kdor pridno dela in lakomen ni, lahko brez vsega bogastva živi.

Zmerno jesti in piti, to je zdravo za dušo in telo, pa tudi za mošnjo.

 

Pripravil: Franci Koncilija

 

POKLON PISATELJEMA IN HUMANISTU

Koroško filatelistično društvo (KFD) deluje že 70 let. Nedavno je počastilo 125. obletnico rojstva tenkočutnega slovenskega pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca (1893–1950) in 90. obletnico rojstva Leopolda Suhadolčana (1928–1980).Ob obletnicah je Koroško filatelistično društvo pripravilo zanimive filatelistične sklope. Oblikovno in barvno sta bili predrugačeni Prežihovi fotografiji iz arhiva politične policije kraljevine Italije (1943) in iz pariškega časa (1937) ter portretni akvarel, ki ga je prispeval ljubiteljski slikar Leander Fužir.

Filatelistični sklop Leopolda Suhadolčana, izdanega v njegov spomin, je preplet likovnih stvaritev akademskega kiparja Mirsada Begiča in relief akademskega kiparja Andreja Grošlja. Znano je, da je bil Suhadolčan rojen v Žireh, dolga leta pa je živel na Prevaljah na Koroškem, kjer je bil ravnatelj osnovne šole. Skupaj s Stankom Kotnikom (1928–2004) je bil pobudnik bralne značke, pisal pa je za mladino in odrasle.

Novembra bo Koroško filatelistično društvo, sočasno z obeležitvijo 120. obletnice rojstva humanista dr. Franca Sušnika (1898–1980), na ogled postavilo razširjeno dvojno filatelistično-literarno-likovno razstavo v počastitev obeh navedenih jubilantov. (Vir: Večer)

Pripravil: Franci  Koncilija

PLASTIČNE VREČKE UPORABLJAJMO VEČKRAT

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je s 1. septembrom 2018 začelo pomembno akcijo za varovanje okolja v Sloveniji. V trgovinah in prodajalnah bo akcija potekala septembra, v osnovnih šolah pa celo šolsko leto 2018/19. Akcijo so poimenovali »IMAM SVOJO VREČKO!«. Zanimivo je, da je kampanja usmerjena v poudarjanje pomena preprečevanja odpadkov in najpomembnejših ukrepov za čim manj odpadkov. Zato se vsebina ne osredotoča na pravilno ravnanje z odpadnimi lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, ampak bolj na njihovo trajnejšo, to je večkratno uporabo. To je pomembno, kajti vsak posameznik še kako vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na negovanju kulture bivanja in okolja ter sočasnega izobraževanja otrok.

KAJ JE CILJ KAMPANJE

Cilji kampanje so jasni: povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami; spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk; doseči okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

PROBLEMATIKA PLASTIČNIH VREČK

Plastične nosilne vrečke imajo zelo majhno maso, obenem pa so močne, obstojne in poceni. To so glavne lastnosti, ki so pripomogle k njihovi razširjeni in masovni uporabi. Posledica sedanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je veliko smetenje okolja in neučinkovita raba virov. Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in povečuje problem smetenja voda, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu. Z vidika varstva okolja so najbolj problematične plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (lahke plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa pogosteje smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let. Tam se akumulirajo in povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

EU UREDBA ZAVEZUJE

S sprejetjem sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k naslednjemu okoljskemu cilju glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk: do konca leta 2019  letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo naj ne bi presegala 90, do konca leta 2015 pa naj bi padla na 40 takih vrečk na osebo.

(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP))

 

Pripravil: Franci  Koncilija

POPOLNA PROMETNA ZMEDA V NOVEM MESTU

ALI JE PROMETNA KULTURA NOVOMEŠČANOV NIZKA?

Občani, ki živimo v centru Novega mesta, domala že eno leto  potrpežljivo prenašamo vse tegobe zaradi urejanja Glavnega trga, posledično pa tudi zaradi prometa, ki postaja vedno bolj neznosen. Na dejstvo, da večina voznikov sploh ne upošteva omejitve hitrosti po mestu (30 km/uro), smo se že navadili. Dobro je, da v vsem tem času še ni prišlo do nesreče.

V petek, 31. avgusta, in v ponedeljek, 3. septembra 2018, med 12. in 13. uro je na ulicah v mestnem središču iz neznanega razloga nastal popolni prometni kaos. Vozila so bila nagnetena na domala vsakem koščku vozišča in številni vozniki so izsiljevali prednost pred vozniki, ki so čakali v kolonah. Ne glede na to, da vožnja kakšne pol ure sploh ni bila mogoča, so nekateri vozniki rinili v mesto, spet drugi pa ven. Dva mlada policista sta v križišču pred hotelom Krka, ne da bi kakorkoli ukrepala, mirno opazovala »prerivanje« avtomobilov.

Kot udeleženec v prometu sem vse to videl na lastne oči, a česa takšnega v Novem mestu že dolgo nisem doživel. Sicer pa prometne gneče in zastoji v Novem mestu niso nič posebnega v primerjavi z drugimi mesti in deželami. Razlika je samo v kulturi obnašanja voznikov, ki je očitno precej drugačna od prometne kulture Novomeščanov, zlasti mlajših voznikov. Na koncu tega pisanja se mi je utrnila skromna željaLe kdaj bomo prebivalci Novega mesta končno zaživeli v miru in začeli uživati lepoto urejenosti največjega mestnega trga v Sloveniji?

Franci  Koncilija

 

OD TU DO TAM, NIKJER DOMA


Dve knjigi pesniške zbirke Cilke Žagar iz Avstralije

V torek zvečer, 28. avgusta 2018, je Knjižnica Mirana Jarca v sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica pripravila zanimivo predstavitev pesniške zbirke Cilke Žagar (1939)Od tu do tja, nikjer doma. V Parku Rastoče knjige, ki postaja pomembno novomeško kulturno središče, se je zbralo okoli 70 ljudi, pogovor s pesnico pa je povezovala Edita Žugelj.

Cilka Žagar se je rodila v Dobravi ob Krki pri Škocjanu kot šesti od devetih otrok. Življenjska pot jo je zanesla v daljno Avstralijo, kjer je med drugim postala učiteljica otrok staroselcev Aboriginov in zagovornica njihovih pravic. Zbirala je pisma in pesmi svojih učencev in jih objavljala, pisala pa je tudi biografije starejših staroselcev. Izdala je veliko knjižnih del, večinoma v angleškem jeziku, v slovenščini pa je napisala Spominčice ter romana Barbara  in Magdalena med črnimi opali. Na večeru v Novem mestu je predstavila svojo najnovejšo pesniško zbirko Od tu do tja, nikjer doma.


Avtorica pesniške zbirke : Cilka Žagar

Uvodoma je vse prisotne pozdravil bivši kulturni minister Sergej Pelhan, sedaj predsednik Združenja Slovenska izseljenska matica. Povedal je, da nastopi naših rojakov v domovini žlahtnijo in bogatijo slovensko kulturo. V pogovoru s Cilko Žagar, ki je v ustvarjalnem opusu močnejša v prozi kakor v poeziji, pa je bilo iz prebranih pesmi ves čas čutiti opevanje reke Krke in njeno najljubšo življenjsko misel: »Ljubiti in biti ljubljen!« Dogajanje sta z igranjem popestrili citrarki iz brežiške glasbene šole.


Avstralski otroci – Aborigini

Poezija Cilke Žagar se bralca dotakne zaradi otožne, a duhovite in zrele poetične govorice, ki po 55 letih življenja v Avstraliji še vedno ostaja slovenska. To so pesmi ženske, ki predvsem ljubi in daje, a pri tem ostaja sama sebi zvesta, čeprav sledi svojemu moškemu od tu do tja, na konec sveta. Zanimiv pogovor je gostja večera zaključila z mislijo: »Vse lepo, kar se nam v življenju zgodi, se meri z ljubeznijo.«

Pripravil in fotografiral: Franci Koncilija

IZ ŠALIJEVEGA USTVARJALNEGA OPUSA

Pesniška zbirka Severina Šalija z naslovom PESEK IN ZELENICE z likovno spremljavo slikarja Vladimirja Lamuta je izšla novembra leta 1982 kot posebna številka Samorastniške besede. Izdajo je omogočila Občinska kulturna skupnost Trebnje, likovno je zbirko uredil Lucijan Reščič, odgovorni urednik je bil Jože Zupan, poleg drugih, je bila v uredniškem odboru tudi naša članica Marjanca Colarič Kočevar.

V spremni besedi je urednik Jože Zupan zapisal:  “Severin Šali je pesnik Dolenjske, njene pokrajine in ljudi. Njegove pesmi so izpovedi vase in v življenjske skrivnosti zasanjanega človeka. V mehki ubranosti izžareva ljubezen do domovine, do drobnih stvari. Najgloblje pa se je izpovedal v pesmih, v katerih je izražal ljubezen do svojega rodu. Za Šalija je samota pot do lastne podobe. Vse to se je prepletalo v njegovih prvih zbirkah Slap tišine, Srečavanja s smrtjo in Spev rodni zemlji. Zbirka pesek in zelenice je logično nadaljevanje, čeprav je vmes poteklo precej let …”


Severin Šali za pisalnim strojem

VRAČANJE

Petrolejko sem staro prižgal,
prijetno moj mir obseva,
meče na strop kolobar
in podrhteva …

Lepo je ob umiranju dneva
sanjariti ob stari luči,
privabiti davne večere …

Kot da čas se izključi
in drugi povrne –
pravljice rasto v noč,
pritajeno spi dolina,
v otroško dremoto
odmeva mrtvi ropot iz mlina.

Luč se utrne …


Šalijeva pesniška zbirka Pesek in zelenice

DAROVI MINEVANJA

Darovi minevanja avtorice Mance Košir ni knjiga za lahko počitniško branje. Knjiga nam odpira nov pogled na svet in daje kopico iztočnic za razmišljanje, pred vsem o življenju in umiranju, smrti, skratka o naših eshatoloških razsežnostih…Prav iz tega razloga je knjiga Darovi minevanja vredna branja, saj nas na poseben način opozarja na naše minevanje. Podajam vam nekaj premislekov iz omenjene knjige.

Pisati o smrti je pogumno. Strah pred smrtjo je namreč temeljni strah, pred katerim bežijo mnogi. ”Smrti se pogosto bojijo tisti, ki niso polno živeli” je v intervjuju za Senso povedala Manca Košir, ki je zapisala, da je to knjiga Svetlobe. O bolečini, trpljenju, krhkih in ranljivih življenjskih poteh si je dopisovala sedmimi dopisovalci. Njihova pisma so mila, presunljiva, globoko čuteča. Vzbujajo sočutje, se nežno dotaknejo srca in kar je najpomembnejše – ublažijo strahove.

”Veliko krvi steče iz ran, ne da bi se oplemenitila s svetlobo spoznanja” piše Manca Košir. V trenutkih bolečine se mnogi zaprejo. Redki so tisti, ki se pod težo trpljenja pogumno in s celim srcem odprejo. Prelivati bolečino v besede je pogumno. Brati o najglobljih, bolečih intimnih izkušnjah je zastrašujoče, zdravilno in osvobajajoče. Spoznanje, da s svojimi strahovi nisi sam je namreč blagodejno in pomirjajoče.

»Knjiga Mance Košir Darovi minevanja so poseben dar, ker tam, kjer pričakujemo temo uzremo Svetlobo! Zato ob branju te,  duhovno tako bogate knjige, ne bodite presenečeni, če bodo pisma o smrti prebudila v vas ljubezen do življenja. Morda vas bo med branjem objela hvaležnost do življenja, z vsemi odtenki bolečine, miline, radosti in trpljenja«, je na spletni strani zapisala Danaja Lorenčič. 

Zbral in pripravil : Franci Koncilija

 

POLETNI MESTNI UTRINEK

 

Na Novem trgu je v teh poletnih vročih dnevih dovolj priložnosti za ohladitev razgretih teles s hladnim pivom, s sokom in s sladoledom. Pred lokalom Panda pa so poskrbeli tudi za »duhovno osvežitev«…Ko človek sreba hladno tekočino, sočasno lahko tudi poglobljeno razmišlja. Izvirno, ni kaj! (Foto: F. K.)

Pripravil : Franci Koncilija

                                                                               

SOVRAŠTVO NI USTVARJALNA MOČ, USTVARJALNA JE LJUBEZEN

 

Bolehen poljski minoritski pater Maksimilijan Kolbe (1894-1941) je bil v začetku leta 1941 že zaprt v koncentracijskem taborišču Oswiencimu (Auschwitz) na Poljskem. Tam je naredil nekaj, kar  običajni ljudje ne zmorejo. Presegel je realizem krščanske morale, ki kljub vsemu ljubezen do sebe jemlje za merilo ljubezni do bližnjega. Dal je svoje življenje za življenje bližnjega!

NEMIRNI ČASI MED OBEMA VOJNAMA

Maksimilijan Kolbe je odraščal v industrijskem mestu Lodzu, v tedaj ruski Poljski, kjer so živeli Poljaki, Židje in Nemci. Kot šestnajstletnik je že bil v minoritskem samostanu v Lwowu, od koder so ga kasneje predstojniki poslali v Rim študirat teologijo in filozofijo. Bilo je leto 1917; v Rusiji je izbruhnila revolucija, praznovali so štiristoletnico reformacije in dvestoletnico prve velike prostozidarske lože, v Fatimi pa je Marija pastircem napovedala prihodnje katastrofe…Po vrnitvi v domovino je osnoval revijo »Vitez Brezmadežne« katero je častil popolnoma predano. V svojem mesečniku Kolbe ni bil hudo rahločuten do drugače mislečih. Odklanjal je Luthra in protestantizem, prostozidarje pa je imel za organizirano kliko fanatičnih Židov, ki hočejo uničiti Cerkev. Kritiziral je tudi komunizem, ko je v reviji leta 1939 zapisal:«Zdi se, da ateistični komunizem besni čedalje bolj divje…«Med obema vojnama je bil antisemitizem zelo razširjen in Kolbe, tako kot poljski škofje, se mu je le deloma odtegnil. Ironija in tragedija njegovega življenja je bila, da je kmalu postal, tako kot njegova domovina žrtev nacionalnih socialistov, ki so antisemitizem prignali v zločinske razsežnosti. Zato ni čudno, da so Nemci februarja 1941 Kolbeja zaprli zaradi hujskanja Poljakov proti njim.

ZAČETEK KONCA

Konec julija 1941 so iz taborišča pobegnili trije ujetniki, zaradi česar je zloglasni SS-ovski poveljnika taborišča Karl Fritzsch  izbral deset ljudi. Te bi za kazen v bunkerju izstradali do smrti, da bi s tem druge ujetnike odvrnili od podobnih poskusov pobega. Ko se je jokajoč zgrudil eden od izbranih mož, Franciszek Gajowniczek, oče osmih otrok začel glasno tožiti, je Kolbe prostovoljno stopil na njegovo mesto, čeprav ni bil izbran med deseterico z lakoto obsojenih na smrt. To je bil trenutek, ko je Maksimilijan Kolbe pustil za seboj vse, kar ga je v njegovem življenju prevzemalo, razen pravega poslanstva njegove neomajne vere.  Naduti Fritsch je ponorel, saj kaj takega ni pričakoval. Povedati je treba, da so dlakocepski teologi kongregacije za verski nauk na začetku beatifikacije dvomili ali je Kolbe v strogem smislu sploh bil »mučenec za vero«, prelati kongregacije za zadeve svetnikov pa v vsem Kolbejevem življenju niso videli nič drugega kot samo »junaške kreposti«. Kasneje so se leta 1982 poljski in nemški škofje zavzeli za Kolbeja in pisali papežu, da naj mu prizna čast mučenca.

ZAKLJUČEK

Človek, ki je šel prostovoljno še z devetimi drugimi v bunker lakote, je njihove in svoje trpljenje še dva tedna spremljal z molitvijo, dokler ni 14. avgusta 1941 morilska injekcija s strupoim v žile ugasnila zadnje iskre življenja v razpadajočem telesu. Kolbejev pepel so raztresli, ostalo ni nobenih relikvij. Toda k njegovim zadnjim izpričanim besedam spada stavek, ki je bil izrečen v peklu Auschwitza:«Sovraštvo ni ustvarjalna moč, ustvarjalna je le ljubezen!«

(Vir : Znamenje).

Pripravil :

Franci  Koncilija