UMRL JE KASTELOLOG IN UMETNOSTNI ZGODOVINAR IVAN STOPAR (1929–2018)

 dr. Ivan Stopar foto: Tomi Lombar

12. decembra 2018 je v Ljubljani v devetdesetem letu starosti umrl v slovenskem prostoru zelo prepoznaven in cenjen umetnostni zgodovinar, kastelolog, prevajalec, konservator, vedutolog in publicist Ivan Stopar.

Ivan Stopar je bil dolgoletni član Slovenske matice, ki je izdajala njegove knjige. Tako je še lani izšla knjiga Arhitektura predromanike in romanike na Slovenskem.

Za Stoparja in njegove knjige sem se navdušil, ko je na Slovenski matici  začela izhajati serija njegovih monumentalnih knjig Grajske stavbe na Slovenskem, ki sem jih z veseljem kupoval in bral. Kastelologija me je vedno privlačila, še posebej gradovi na Dolenjskem. Čeprav je bil Ivan Stopar kot konservator tudi odličen poznavalec arhitekture najstarejših slovenskih cerkva iz 9. in 10. stoletja, pa je znanstveni vrh dosegel na področju proučevanja gradov in grajske arhitekture. To je še posebno uspešno predstavil v knjigi Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na slovenskem Štajerskem, ki jo je izdal leta 1977. K večji prepoznavnosti in preprečljivosti strokovnih spoznanj mu je pomagal umetnostni zgodovinar Nace Šumi.

Nedvoumno je, da je s smrtjo Ivana Stoparja Slovenija izgubila strokovnjaka, ki je v svojih številnih knjigah povsem na novo opredelil umetnostno vedo, vključno z novimi ugotovitvami o tipologiji slovenskih gradov in enakopravne obravnave profane in sakralne arhitekture za celotno romansko in gotsko obdobje.

(Vir: Delo, fotografije so s spleta)

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti