Knjige

 Mitja Gros: Znamenja novomeške pokrajine
Diplomska naloga, v kateri je avtor za diplomo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani raziskal zanimivo sakralno kulturno dediščino, okrog 250 znamenj, na širšem območju Novega mesta.

Jakob Polenšek: Novomeški župani med obema vojnama
Diplomska naloga iz novejše zgodovine Novega mesta

 

Jakob Polenšek: “Blizo Bršlina vzdiguje se že kolodvor”
O železniški postaji Novo mesto do velike vojne

 

 

 Smiljan Trobiš: Izbrane pesmi

Pesniška zbirka plodovitega novomeškega pesnika, v kateri je objavljen izbor pesmi iz vsega njegovega ustvarjalnega obdobja.

 Milan Markelj: Klicaji

Komentarji, objavljeni v uvodniški rubriki Klicaj v Dolenjskem listu v razdobju od 1986 do 2009. Kljub časovni odmaknjenosti so še vedno vredni branja, saj se avtor v njih loteva šedandanašnji aktualnih tem.

 

 
Milan Markelj: Tudi tako
Komentarji, ki so izhajali v Dolenjskem listu v rubrikah Tudi tako in Ni šlo MiMo.

 

Miha Japelj: Spomini pa ostajajo
Knjiga je, kot je v uvodni besedi zapisal akademik prof. dr. Milček Komelj, dokument o življenju učiteljskih družin v preteklosti, o rasti tovarne Krka, njenih uspešno izvojevanih patentno-pravnih sporih, in posevej o Japljevih zaslugah pri spodbujanju mladine k izobraževanju, o šegavosti Dolenjcev, predvsem pa o srčnih vezeh med tako številnimi ljudmi.

Tone Jakše: Čas, ko so še ajdo sejali
Zapis o ne tako oddaljenih, a že skoraj pozabljenih časih

Tone Jakše: Pričevanja 
Pričevanja o življenju naših ljudi v času, ki je imel doslej le polikano in ponarejeno podobo.

Ivan Vrhovec: Čolnarji in brodniki na Ljubljanici in Savi
Nekdanji ravnatelj novomeške gimnazije in pisec zgodovinske knjige o Novem mestu piše o obrti, ki je nekdaj cvetela, potem pa povsem izumrla

Janez Trdina: Verske bajke
Bajke, ki jih je Trdina zbral med dolenjskimi ljudmi in govore o vsem mogočem, od nastanka sveta do življenja novomeškega svetnika sv. Feliksa

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Franci Koncilija.