KRVAVO NOVOMEŠKO SODSTVO

Ivan Vrhovec (1853–1902), profesor zgodovine na novomeški gimnaziji, je leta 1891 napisal znamenito knjigo Zgodovina Novega mesta. V njej pripoveduje, kako je takratno krvavo novomeško sodišče med drugim imelo pravico izvrševati tudi smrtne kazni, vse do prihoda Francozov. Tako je bilo tudi 24. oktobra 1737, ko je sodišču v Novem mestu predsedoval cesarski sodnik iz Ljubljane in vodil obravnavo proti zločincu Jurmanu. Zadnjo eksekucijo, ki je bila na Marofu, manjšem griču nad mestom, je opravil ljubljanski rabelj s hlapcem. Rabelj je zločincu najprej odsekal glavo, potem pa so truplo sežgali na grmadi.

Vse to je v svoji knjigi popisal Ivan Vrhovec. V vicedomskem arhivu v Ljubljani je odkril račun o stroških, ki jih je imelo Novo mesto z nekim zločincem Jurmanom. Ta je bil zaradi obtožb svetoskrunstva, tatvin in ropa zaprt. Za take zločine je zakon predvideval smrtno kazen, izrekel pa jo je lahko samo cesarski sodnik iz Ljubljane. Iz računa je razvidno, da so sodnik, njegov pisar, rabelj in njegov hlapec na račun Novomeščanov mastno zaslužili. Jetnika so imeli zaprtega od 18. septembra do 23. oktobra 1737. Ker se njegovih osebnih stvari niso hoteli dotikati, so mu mestni očetje kupili žlico, nož, vilice, sklede, namizni prt, blazine in odejo. Krmili so mu tudi konja. Za grmado na Marofu, na kateri so ga sežgali, so kupili devet voz drv in deset snopov slame. Posebej plačani so bili tudi mestni stražniki, ki so stražili zločinca noč in dan, ga hranili in nazadnje nažagali in nacepili drva za grmado.

Na dan usmrtitve, to je 24. oktobra 1737, je rabelj skupaj s hlapcem zločincu najprej odrezal lase, mu odsekal glavo, zažgal grmado ter truplo in glavo vrgel v ogenj. Za vsa ta dela je bil rabelj dobro plačan, povrhu vsega pa so mu dali še dva bokala vina. Ko je grmada zgorela, je moral rabelj zbrati pepel v škaf in ga raztrositi po reki Krki. Krvavo sodstvo so Novemu mestu vzeli šele Francozi z Napoleonom na čelu, ko je v začetku 19. stoletja zavzel Avstrijo. Takrat je novomeški mestni zbor sodne pravice za eksekucije zločincev na grmadi izgubil za vselej.

(Vir: Ivan Vrhovec, Zgodovina Novega mesta. Fotografije so s spleta).

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

 

 

Kategorije: Zanimivosti