V torek, 12. novembra 2019, ob 11. uri je bila v prostorih Slovenske matice v Ljubljani, ki objavlja dela slovenskih književnikov, tiskovna konferenca, na kateri so predstavili monografijo o Novomeščanu, pesniku in prevajalcu Severin Šali. Popotnik, zaljubljen v življenje, ki jo je izdalo Kulturno društvo Severina Šalija (KDSŠ). Poleg številnih pesniških zbirk, ki so jih napisali večinoma člani KDSŠ, je to že druga pomembna monografija, tokrat o Severinu Šaliju, po katerem se društvo tudi imenuje. Monografijo so izdatno finančno podprli: Krka, tovarna zdravil, MO Novo mesto in Slovenska matica.

Prof. FRANCE PIBERNIK

Avtor monografije prof. France Pibernik je Severina Šalija (1911–1992) osebno poznal in z njim prijateljeval, zato je vse, kar je napisal o njem, zelo avtentično. Pri zbiranju gradiva Pibernik ni imel težav, saj bilo veliko gradiva na voljo v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, v reviji Dom in svet, v intervjuju s Šalijem, ki ga je napisal Ivan Gregorčič iz Šentruperta, ter pri pesnikovih potomcih in svojcih. Povedal je še, da je Severin Šali s svojim prvencem, zbirko Slap tišine iz leta 1940, vnesel v takratni literarni slovenski prostor, ki je bil nabit z modernizmom, čisto liriko, s katero je navduševal predvsem mlajše pesnike. Ker je med vojno neumorno ustvarjal in s tem kršil kulturni molk, ki ga je zapovedala Osvobodilna fronta (OF), je po letu 1945 postal zamolčan, pozabljen in na rob odrinjen kulturni ustvarjalec. Rehabilitiral se je šele z aktivnim prevajanjem ruske literature, kasneje pa je prevajal dela avtorjev iz Jugoslavije. Na koncu je prof. Pibernik poudaril, da je monografije vesel, saj ni veliko slovenskih kulturnikov, ki imajo monografijo.

  

Dr. MARIJAN DOVIĆ

Urednik monografije dr. Marijan Dović pa je poudaril, da je France Pibernik v svoji klasični literarno-zgodovinski študiji Severin Šali: Popotnik, zaljubljen v življenje »zajel celoto Šalijeve življenjske in umetniške poti oziroma njegovega razvoja«. Pibernik se je dela pri knjigi lotil z veseljem, ker je pesnika tudi osebno poznal, o njem pa je bilo na voljo izjemno veliko gradiva. Šalija je v knjigi predstavil kot pesnika, urednika in prevajalca. V monografiji so objavljene tudi kritike Šalijevih izdaj, na založbi pa so zanjo pripravili obsežno Šalijevo bibliografijo, ki jo je napisal dr. Martin Grum in ki sega od mladostnih do posmrtnih objav. Zanimivo je, da so v monografijo vključene tudi Šalijeve neobjavljene pesmi, ki jih je napisal za novomeško skupino Rudolfovo, v kateri je pel in igral njegov sin Cveto Šali. To je pomemben patriotski dodatek, saj je bil Šali močno povezan z znanimi Novomeščani, kot so bili Božidar Jakac, Vladimir Lamut, Marjan Kozina in drugi.  

Prof. dr. JANEZ DULAR in JURIJ KOCUVAN, arhitekt

    

Pri soustvarjanju monografije je igral pomembno vlogo tudi naš rojak in pesnikov sovaščan prof. dr. Janez Dular, ki ni samo opravil odlične lekture celotnega besedila, ampak je avtorju dajal številne pobude in nasvete ter skrbel za prevoze z avtomobilom. Pred leti, ko je slavist in znanec Severina Šalija Jože Zupan na šoli v Šentrupertu poučeval slovenski jezik, je na šoli ustanovil Šalijev kotiček, ki pa dandanes žal ne deluje več. Za oblikovno dovršenost monografije o Severinu Šaliju pa je zaslužen novomeški arhitekt Jurij Kocuvan.

  

ZAKLJUČEK

Po Dovićevih besedah je Severin Šali pomemben predvsem zaradi svojega pesniškega opusa, »v katerem se bralcu razkriva paradigmatska, skorajda stereotipna pesniška figura, namreč občutljivi, ranljivi posameznik, ki nekoliko zasanjano gleda v svet«. Monografija je izšla kot plod odličnega sodelovanja med Slovensko matico in novomeškim Kulturnim društvom Severina Šalija.

Pripravil in fotografiral: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je