Ko se popotnik, teh domala ni več, ustavi na koncu vasi Mačkovec, se lahko zazre v dve čudoviti podružnični cerkvi, ki sodijo v župnijo Št. Peter -Otočec. To sta romarska Marijina cerkev na Trški gori in cerkvica sv. Janeza Krstnika na hribčku pri Mačkovcu. Pogled na Trško goro s številnimi zidanicami in vinogradi že dolgo zelo moti avtocestni viadukt, velikanska pletena steklenica iz železa v krožišču pa se sicer izvirno in lepo vključuje v vinogradniško okolje… Domala popolnoma razpadajoči leseni kozolec, ki stoji v bližini picerije, pa predstavlja pravo sramoto, pa ne samo za lastnika in krajevno skupnost Ločna -Mačkovec, ampak tudi za MO Novo mesto in širše. Zasebna lastnina je sicer ustavna kategorija, vendar samo do neke mere. Nekatere lokalne skupnosti v Sloveniji imajo sprejete občinske odloke, s katerimi pritiskajo na lastnike, da s skupnimi močmi, torej tudi s pomočjo javnega denarja, sanirajo (porušijo) moteč objekt…Nekateri občani se že nekaj časa sprašujejo, do kdaj bo ta podrtija še kazila našo lepo Dolenjsko?!

   

 

Pripravil in fotografiral: Franci Koncilija

 

Kategorije: Pomišljaj