UKRADENI ČLOVEK

Poselili smo že skoraj vse za človekovo bivanje primerne površine tega planeta, porabili večino njegovih naravnih bogastev in neodgovorno uničili marsikaj. Že prva svetovna okoljska konferenca leta 1970 v Göteborgu na Švedskem je dala vedeti, da so naravna bogastva končna in da je treba varčno ravnati z njimi.

(več …)