V sredo, 11. oktobra 2023, ob 18.00 je v atriju Knjižnice Mirana Jarca potekal 1. zbor članov Kulturnega društva Severina Šalija. 

Ker ob 18.00 še nismo bili sklepčni, smo z začetkom zbora članov počakali do 18.30, ko smo po statutu lahko začeli.

Po uvodni glasbeni točki, ko sta nastopila Jurij Dović in Aja Koncilija, je predsednica društva, Ema Koncilija, v uvodnem nagovoru vse prisotne pozvala k sodelovanju na občnem zboru.

Sledila je predstavitev dnevnega reda, ki smo ga člani soglasno sprejeli:

 1. Uvodna glasbena točka
 2. Pozdravni govor predsednice KDSŠ Eme Koncilija
 3. Imenovanje zapisnikarice
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda občnega zbora 2023
 5. Sprememba strukture društva – upravni odbor, disciplinski odbor, nadzorni odbor
 6. Obravnava in sprejem sklepa o finančnem in vsebinskem poročilu KDSŠ za leto 2022
 7. Obravnava in sprejem sklepa o načrtu dejavnosti KDSŠ za leto 2023/24
 8. Obravnava in sprejem sklepa o finančnem načrtu KDSŠ za leto 2023/24
 9. Predstavitev zbornika Šalijevi popotniki
 10. Zaključna zahvala in glasbena točka

Prisotni člani smo se pogovorili o delovanju društva v letu 2022 in v prvi polovici leta 2023.

Društvo je sodelovalo pri izdaji knjig:

 • Smiljan Trobiš: Sledi skrivnostno znanega (2022),
 • Smiljan Trobiš: Ni potrebno iti daleč (2022),
 • Jožica Škof: Moje potovanje v kamen (2022),
 • Smiljan Trobiš: Nekdo ve zate (2023),
 • Smiljan Trobiš: Mir srca da mir v misel (2023).

Društvo ima svojo spletno stran, kjer lahko svoje literarne prispevke objavljajo člani društva. 

Izdali smo zbornik poezije, proze, likovne in kiparske umetnosti – Šalijevi popotniki.

Obravnavali smo tudi finančni in vsebinski načrt za leti 2023 in 2024. Nadaljevali bomo s finančno pomočjo članom društva, glavni načrt pa je razširitev dejavnosti, tako da bomo organizirali tudi gledališke predstave in čim več dogodkov. Nekateri izmed njih:

 • Sara Ahlin Doljak: DA, Življenje! (v sodelovanju s KMJ),
 • Predstavitve izdanih knjig,
 • pripovedovalski večer,
 • večer novomeške glasbe.

Na predlog Suzane Krvavice bomo z društvom ponovno organizirali tudi kulturne ekskurzije in druženja. 

Na koncu zbora članov je bil predstavljen tudi zbornik Šalijevi popotniki – zbornik poezije, proze, likovne in kiparske umetnosti. Vsi člani društva prejmejo zbornik brezplačno.

Kategorije: Zgodilo se je