Pisana beseda Ivana Cankarja je aktualna še danes!

V ponedeljek 10. decembra 2018 zvečer je bila v Knjižnici Mirana Jarca prireditev ob zaključku Cankarjevega leta, ko se spominjamo stote obletnice smrti največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja (1876–1918). Predavateljica Tina Kralj iz Ljubljane je na zanimiv način predstavila prvega slovenskega poklicnega pisatelja, ki ni samo glasnik dogajanja s preloma stoletja, pač pa je njegova pisana beseda še kako aktualna tudi danes.  

 

V domala več kot dve uri trajajoči prireditvi so poleg predavateljice nastopili tudi uslužbenci knjižnice, ki so izmenično brali posamezne odlomke iz Cankarjevih del. Predavateljica Tina Kralj je uvodoma dovršeno predstavila nekaj osrednjih tem iz Cankarjevega ustvarjalnega opusa, ki so okoli 50 udeležencem približale okoliščine v začetku 20. stoletja ter obdobju prve svetovne vojne, ki je imelo na vihravega pisca, močan vpliv. Poleg tega je predavateljica umetelno odstirala tudi zanimive in med ljudmi manj znane drobce iz Cankarjevega osebnega življenja, ki je ves čas zelo nihalo med askezo in boemstvom. Avtorica je poudarila, da je povsem zgrešeno misliti, da je bil Ivan Cankar zagrenjena, težka in depresivna osebnost. Čeprav je bil piker in ciničen, skratka zahteven sogovornik, je imel tudi smisel za črni humor.

  

Zelo zanimivo je bilo poslušati odlomke iz Cankarjevih osebnih pisem številnim ženskam, s katerimi je tako ali drugače prijateljeval, ter ostre dialoge, ki jih je imel s takrat živečimi kulturniki. Izmed žensk gre omeniti učiteljico Mileno Rohrmann, Anico Lušin, Olgo Kuster in Zofko Kvedrovo, izmed moških pa Frana Govekarja, Antona Aškerca, Ivana Tavčarja, Otona Župančiča in Dragotina Ketteja. V nadaljevanju je predavateljica še povedala, da je bila drama Za narodov blagor prvo Cankarjevo delo, v katerem je utelesil takratno burno slovensko politično situacijo in v katerem je tudi očrnil slovenske politike. Pomembno sporočilo prireditve pa je bilo, da se je imel Ivan Cankar za narodnega mučenika, ki ni nikoli ničesar pisal na pamet ali po spominu, ampak je vedno pisal samo to, kar je osebno doživel.

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je