Spoštovani gospod minister Mark Boris Andrijanič, župan mag. Gregor Macedoni, podžupan Boštjan Grobler, direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, predsednik Komisije za priznanja in nagrade Občinskega sveta MO NM, direktor Bojan Kekec, prejemniki nagrad in priznanj MO NM za leto 2021, Sandra Boršić, odgovorna za organizacijo in nemoten potek današnjega dogodka, cenjeni gostje in svojci nagrajenih Novomeščanov ter vsi ostali prisotni …

F2_044.jpg
Minister Mark Andrijanič
C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\1 -  UREJENI PRISPEVKI ZA OBJAVO\000000000000000 - 15 - POEZIJA - PRISPEVKI ZA OBJAVO\TONE PAVČEK\PRAVIJO, DA JE\NOVA SLO R3EVIJA - ETC\OBČINSKI GRB - MO NM - FRANCI KONCILIJA\ZADNJA STRAN\FOTKA - 2.jpg
Dr. Vida Čadonič Špelič

Dovolite mi, da vam najprej iskreno čestitam ob jutrišnjem občinskemu prazniku MONM, ko je pred 657 leti Rudolf Habsburški IV. ustanovil Novo  mesto.

Veseli me, da smo se zbrali v Jakčevem domu, v hiši kulture, ki nosi ime po Novomeščanu, akad. prof. slikarju in grafiku Božidarju Jakcu. V teh čudnih in negotovih časih, iz katerih, upam, da se bomo kmalu izvlekli, bi vas v luči občinskega praznika rad spomnil na pomen kulture in pristnih medčloveških odnosov, ki se zaskrbljujoče permanentno slabšajo. Na drugi strani pa številni ljudje trpijo, saj se počutijo osamljene in so v hudih stiskah, tudi zaradi ogroženega miru in vojne v svetu. Zato vas v tem kratkem zahvalnem nagovoru želim opogumiti, da nas, kljub vsemu, kultura v najširšem pomenu besede lahko tudi bogati. Z njo postajamo srečnejši in ustvarjalnejši ljudje, še posebej, ko na ta način drug drugemu lepšamo življenje, ko nas kultura žlahtni, naše odnose pa plemeniti na vseh ravneh …

Spoštovani! Nekje sem prebral, da je najlepši dan današnji, da je največja ovira strah, da je najhujša napaka sebičnost, da je najlepše darilo odpuščanje in da je najlepša stvar na tem svetu ljubezen …

F2_037.jpg
F2_006.jpg

Želim, da bi nas ta modra spoznanja spremljala na vseh naših poteh. V imenu prejemnikov občinskih priznanj in nagrad pa se iskreno zahvaljujem vsem pobudnikom, ki so nas nominirali za prejem priznanj in nagrad MONM. Hvala tudi vsem, ki ste prišli na to slovesnost in nas počastili s svojo prisotnostjo … Želim vam lep večer in vse dobro! 

V Novem mestu, 6. aprila 2022

Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je