Z odprtjem razstave Najmlajša originalna grafika v galeriji Dolenjskega muzeja v Novem mestu se je v našo kulturno zavest vrnilo eno najpomembnejših in vrhunskih kulturnih prizadevanj, kar jih je dolenjska metropola v povojnem času premogla na likovnem področju. Razstava namreč po dvanajstih letih, kolikor jih je minilo od zadnjega Bienala slovenske grafike Otočec – Novo mesto, obuja to žlahtno tradicijo, ne sicer v njenem nekdanjem razponu in vsebinski pestrosti, a vendarle vrača Novo mesto na slovenski kulturni zemljevid kot osrednjo točko prikaza sodobnih grafičnih prizadevanj slovenskih grafičnih ustvarjalcev.

Profesorji z nagrajenci. (Foto: F. Koncilija)

Razstava v Dolenjski galeriji ponuja vse do konca septembra na ogled izbrana dela iz grafične zbirke ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Predstavlja se šestnajst ustvarjalcev: Zala Božič, Robert Brok, Stevan Čukalac, Anita Indihar Dimic, Betina Habjanič, Natalija Juhart, Alja Košar, Maria Karnar Lemesheva, Albert Janez Novak, Eva Novak, Petja Novak, Ana Pečnik, Andrej Praznik, Peter Stegu, Lina Steiner in Sandra Vaupotič. Ob razstavi je izšel tudi bogat katalog.

Akademik prof. dr. Milček Komelj in prof. mag. Branko Suhy na otvoritvi razstave. (Foto: F. Koncilija)

Kot v svojih zapisih v katalogu poudarjata predsednik bienala prof. mag. Branko Suhy in akademik prof. dr. Milček Komelj, razstavljeni grafični listi predstavljajo tista ustvarjalna prizadevanja slovenskih umetnikov, ki nadaljujejo bogato tradicijo tako imenovane ljubljanske grafične šole, temelječi predvsem na zahtevnem delu na grafični matrici namesto na sicer že splošno razširjenem delu s kolaži in računalniško grafiko. V teh prizadevanjih je imelo in še ima pomembno vlogo prav pedagoško delo prof. Branka Suhyja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pri predstavljanju umetniških dosežkov javnosti pa novomeški bienale slovenske grafike. “V današnjem času, ko se je široko pojmovanje grafike z neomejenim številom odtisov ponovno razširilo, si profesor Suhy kot varuh izročila izrecno prizadeva, da bi grafika, uresničena v klasičnih tehnikah visokega in globokega ter ploskega tiska, pri nas obstala in bi se staro znanje ne izgubilo,” je zapisal dr. Komelj.

Na slovesni otvoritvi je zbrane obiskovalce pozdravila direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik, razstavo sta predstavila predsednik bienala prof. mag. Branko Suhy in akademik prof. dr. Milček Komelj (preberi govor), nagovorila pa jih je dekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani izr. Prof. mag. Lucija Močnik Ramovš.

MiM