UVOD

Prekmursko žensko društvo Evangeličanka je od 7. do 9. februarja 2020 v Lendavi pripravilo tridnevni seminar, na katerem se je zbralo 40 žensk iz vseh slovenskih evangeličanskih skupnosti, v ospredju srečanja pa je bil aktualen pogovor o TEORIJI SPOLA (Gender Theory). Srečanje je potekalo v ekumenskem duhu, saj so se evangeličankam pridružile tudi predstavnice binkoštnih in katoliških verskih skupnosti.

KAJ JE TEORIJA SPOLA?

Teorija spola ni znanstvena teorija in v osnovi zanika obstoj dveh naravnih spolov, to je moškega in ženskega. Zagovorniki teorije spola trdijo, da je heteroseksualnost »prisila« družbe, ki nam diktira, da morajo biti spolni odnosi samo med dvema različnima spoloma in posledično usmerjeni v novo rojstvo človeka. Teorija spola prvenstveno uči, da se človekov spol ne določa po njegovih genitalijah, ampak se posameznik sam odloči, kakšnega spola bo. Tako je »resnični spol« le tisti, ki ga posameznik čuti v svoji glavi.

Teorijo je po letu 1950 začela razvijati francoska marksistična feministka Simone de Beauvoir. V letih 1990 jo je radikalizirala feministka Judith Butler (in njeni somišljeniki), ki še danes trdi, da je spolna identiteta le iluzija. Po njenem niti biološka telesa niso naravna danost, ampak jih je izoblikovala kultura, družba. Feministke so svoja prepričanja temeljile na družbenem ohranjanju podrejenega socialnega položaja žensk. Tako je OZN leta 1995 na Svetovni konferenci žensk v Pekingu sprejela nov izraz »gender« in s tem dala vedeti, da o spolu ne bomo več govorili kot o trdni naravni danosti (biološki spol), ampak zgolj kot o nestabilni in spremenljivi kategoriji, družbenem spolu (ang. gender), ki nima vnaprej danega bistva in smisla. Danes se spolna identiteta smatra le za globoko notranje občutje pripadnosti spolu, ki se ujema s prirojenim spolom ali pa tudi ne. Veliko vlogo pri tej revoluciji so imeli razni LGBT lobiji in vplivne nevladne organizacije pri glavnih evropskih institucijah (ILGA) in drugod.

SREČANJE JE POTEKALO V EKUMENSKEM DUHU

Predsednica društva Evangeličanke in evangeličanska duhovnica Simona Prosič Filip je povedala, da so se za tako pomembno temo odločili tudi na pobudo Svetovne luteranske zveze (SLZ), ki želi, da se problematiki enakosti med spoloma da večji poudarek. Zato ni bilo nič nenavadno, da so zbrane ženske v razpravah izhajale tudi iz življenjskih izkušenj, pogovori pa so temeljili na svetopisemskih odlomkih, dokumentu SLZ in Istanbulski konvenciji. K sodelovanju na seminarju so povabili tudi Katjo Vlaj Golež, svetovalko za vidik spola v Centru vojaških šol v Mariboru, ki je poudarila, da morajo ženske najprej dovolj ceniti same sebe.

Pri razpravi pa so udeleženke izhajale tudi iz Svetega pisma in tega, kar v njem piše o moškem in ženski. V prvi Mojzesovi knjigi (Genesis) beremo: »In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril!« (1Mz 1,27). Bog ni ustvaril dveh Adamov ali samo dveh Ev, ampak Adama in Evo, različna po spolu, vendar povsem enakovredna pred Bogom. Med pridigo je duhovnica Simona Prosič Filip še povedala: »Ženske se morajo med seboj bolj spoštovati in najprej ceniti sebe, da jih bodo potem cenili tudi drugi. Nikakor se ne smejo pustiti podcenjevati, žaliti ali molčati, ko se jim godi krivica … Predvsem pa ne smejo dopustiti, da jim kdorkoli jemlje dostojanstvo ali jih celo ponižuje!«

Viri: Večer in Vestnik, fotografije pa so s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

 

 

Kategorije: Zgodilo se je