Umetnost za nove dni

Od 2. februarja do 21. aprila je v Galeriji v Dolenjskem muzeju v Novem mestu na ogled gostujoča kiparska razstava Narodne galerije v Ljubljani Umetnost za nove dni, kipi iz Vladne umetnostne zbirke. Razstavo v Novem mestu je pripravila kustosinja Narodne galerije mag. Mateja Breščak, ki je po rodu Novomeščanka.

Leta 1986 je Narodna galerija od tedanjega Izvršnega sveta prevzela skrb za Vladno umetnostno zbirko, ki obsega preko 1300 umetnin. Hranjene so v protokolarnih objektih, na ministrstvih in vladnih uradih, del pa je vključenih tudi v stalno zbirko Narodne galerije. Vladna umetnostna zbirka je izredno bogata in raznolika, tako v smislu ikonografije kakor namembnosti. Njeno jedro je zasnoval ban Marko Natlačen leta 1938, ko so v banovinski palači slovesno predstavili pridobljene umetnine. Kljub plodovitemu kiparskemu ustvarjanju v času nastajanja zbirke pa pomeni kiparski delež v njej samo petnajst odstotkov celote. Kiparski del zbirke tako obsega nekaj več kot dvesto del sedemintridesetih avtorjev iz različnih obdobij od 17. stoletja do abstrakcije v šestdesetih letih preteklega stoletja. Največ kiparskih del v zbirki je nastalo v obdobju od dvajsetih do sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Razstavljene kipe so ustvarili vrhunski slovenski kiparji: Stojan Batič, Janez Boljka, Lojze Dolinar, France Gorše, brata Boris in Zdenko Kalin, France Kralj, Janez Pirnat, Karel Putrih, Jakob Savinšek, Frančišek Smerdu, Drago Tršar in drugi.

Kustosinja mag. Mateja Breščak. (Foto: F. Koncilija)

Po izčrpni in zanimivi predstavitvi razvoja kiparstva v Sloveniji v Dolenjskem muzeju 24. februarja je kustosinja mag. Mateja Breščakova za našo spletno stran izjavila:«Vesela sem, da je ta, za slovensko kulturo pomembna kiparska razstava, predstavljena tudi novomeški in dolenjski javnosti. Tako nam je v Narodni galeriji uspelo, da se z ustvarjalnim opusom slovenskih kiparjev v obdobju 1920–1970 seznani čim več ljubiteljev kulture in umetnosti.«

Predstavitev je pospremila likovna delavnica. (Foto: F. Koncilija)

Predstavitev razstave je v avli galerije pospremila kiparska delavnica,  na kateri je pod vodstvom mentorice Vesne Barborič kakih dvajset otrok stvarjalo skulpture iz gline.

Franci Koncilija

Dodaj odgovor