Minuli konec tedna so bili v MO Novo mesto trije pomembni slavnostni dogodki: 30-letnica (1988–2018) partnerske pogodbe, sklenjene med občinama Langenhagen iz Nemčije in MO Novo mesto, spominska svečanost za vse pokojne, ki so soustvarjali to partnerstvo, in podelitev občinskih priznanj ob prazniku MO Novo mesto.

Vseh slovesnosti se je udeležilo precej ljudi,  najodmevnejša pa je bila spominska svečanost z bogatim kulturnim programom in poglobljeno vsebino.

V soboto, 7. aprila 2018, ob 11. uri je bila v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja na Grmu svečanost ob 30-letnici partnerstva med občinama Langenhagen in MO Novo mesto v spomin na pokojne iz obeh občin, ki so negovali dolgoletna in številna pristna prijateljstva ter soustvarjali uspešno in zgledno partnerstvo med občinama in narodoma, med Slovenci in Nemci. Spominske svečanosti sta se udeležila tudi župana obeh občin.

Na ploščadi pred cerkvijo je prisotne pozdravil pastor dr. Daniel Brkič, ki je na kratko predstavil evangelijsko cerkev na Slovenskem ter zgodovino, obnovo in kulturni pomen stavbe novomeške evangelijske cerkve, nekdanje Mordaxove kapele. V notranjosti cerkve sta župan MO Novo mesto mag. Gregor Macedoni in župan Langenhagna Mirko Heuer nagovorila vse prisotne. Osrednji nastop spominske svečanosti  je imel prvi župan MO Novo mesto Franci Koncilija, ki je v svojem govoru opozoril na pomen odgovornosti do živih in mrtvih. S Prešernovo pesmijo Memento mori je vse prisotne spomnil na človekovo minljivost, ki v sebi nosi eshatološke razsežnosti, saj so nekateri ljudje prepričani, da se s smrtjo življenje ne konča, ampak samo spremeni. Zaradi tega dejstva morajo biti ljudje odgovorni do živih in spoštljivi do mrtvih. Kultura je identiteta slehernega človeka in naroda, zato smo dolžni svet, v katerem živimo, humanizirati, ga plemenititi s pomočjo pristnih medčloveških odnosov in tako soustvarjati človeka vredno prihodnost za nas in naše zanamce. V nadaljevanju je Koncilija pozval vse prisotne k minuti molka kot poklon in zahvalo umrlim prijateljem in znancem, ki so 30 let neutrudno ohranjali in soustvarjali partnerstvo ter sodelovanje med obema občinama. Ti pokojniki so: dr. Klaus Rosenzweig, direktor mesta Langenhagen, Anneliesa Rudolph, Aute Lampe, Ernst August Nebiga, Staša Vovk, župan Alojz Muhič in župan dr. Anton Starc.

Kulturno dogajanje je povezovala Janja Gazvoda ob simultanem prevajanju iz slovenščine v nemščino in obratno, nastopili pa so harmonikarski orkester iz Langenhagna, mešana pevska skupina Singerca iz Glasbene šole Lipičnik, na klavinovo  je vrhunsko igrala Aja Koncilija iz Glasbene šole Marjana Kozine, za konec pa sta Gregor Lotrič in Tomaž Koncilija ubrano zapela Davidov 23. psalm.

Pripravil: Franci  Koncilija  Foto: Bojan Avbar