V nedeljo, 21. junija 2020, so na Vrhniki prvič podelili novo slovensko literarno nagrado, nagrado za najboljše slovensko leposlovno delo preteklega leta. Imenovali so jo po Cankarju – ker je bil najboljši in ker se je preizkusil v skoraj vseh literarnih vrstah in zvrsteh. Cankarjevo nagrado so podelili Sebastijanu Preglju za njegov roman »V Elvisovi sobi«. Knjigo je izdala novomeška založba Goga.

Nagrado so že lani septembra ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Žirija je med prispelimi predlogi za nagrado izbrala naslednje nominirance: Simono Semenič, Vinka Mӧderndorferja, Sebastijana Preglja in Braneta Senegačnika. Prvo nagrado je prejel Sebastijan Pregelj. Slavnostni govornik na dogodku je bil pisatelj Tone Partljič. V utemeljitvi podelitve nagrade so med drugim zapisali: »Pregljev roman je prelit s spominom na zgodovinske premike zadnjih let samostojne Slovenije. Nagrajenec v romanu dobro opiše občutke generacije, ki je razpad Jugoslavije, vojno in tranzicijsko obdobje doživljala v zgodnji mladosti. Njegova pisava je artikulirana in kaže odlično pripovedno veščino …« Pri tem je novinarka Maja Šučur zapisala, da ostaja pomislek, kako naj bi Cankarjevo nagrado podeljevali, da bi resnično ujeli Cankarjevega duha. A če bodo nagrajevana dela ob estetski dovršenosti zmogla družbenokritično refleksijo Cankarjevega tipa, dvomov ne bo več …

Viri: Večer, Dnevnik, fotografije pa so s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je