Že v četrtek, 9. januarja 2020, je Cankarjeva založba v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti predstavila prestižno bibliofilsko knjigo Temelji slovenstva. Knjiga velikega formata, ki ima 300 strani in je izšla v nakladi 300 unikatnih ročno vezanih in oštevilčenih izvodov, je bila po ceni 1490 € razprodana že v predprodaji. Po besedah urednika Aljoše Harlamova prinaša ta bibliofilska izdaja sistematičen pregled slovenske zgodovine v skoraj poldrugem tisočletju, predvsem zgodovine nacionalne misli od slovenske naselitve v vzhodnoalpski prostor v 6. stoletju do danes.

   

Knjiga Temelji slovenstva prinaša neprecenljivo zapuščino dokumentov, ki so se ohranili v knjižnicah in arhivih v Sloveniji in tujini. Avtorji prestižne bibliofilske izdaje so ugledni znanstveniki: akad. prof. dr. Peter Štih, doc. dr. Luka Vidmar, doc. dr. Jernej Kosi in predsednik Slovenske matice prof. dr. Aleš Gabrič.

Gre za monumentalno delo, kakršnega Slovenci še nismo imeli. To je zgodba o naši zgodovini in identiteti, ki temelji na slovenskem jeziku, ki nas še dandanes uvršča v več kot 500-milijonsko Evropsko skupnost. Zgoraj navedeni avtorji knjige so v njej zbrali in opisali številne dokumente, knjige, rokopise, letopise, listine in druge podobne pomembne spise ter jih opremili s podatki o njihovem nastanku in o ljudeh, ki so jih ustvarili. Zgodovinarji so enotnega mnenja, da knjiga v luči sodobnega zgodovinopisja opisuje za Slovence pomembne poglede in poudarke, kot so Brižinski spomeniki, Trubar in Valvazor, Karantanija itd. Še posebej pomembni pa so dokumenti, iz katerih je razvidno, da slovenski jezik ni bil le jezik kmetov, ampak so slovensko govorili tudi plemiči in meščani.

 . 

V knjigi je okoli 280 enot slikovnega gradiva v visoki ločljivosti, pridobljenega od institucij v Parizu, Beogradu, Münchnu in Budimpešti. Knjiga je razdeljena na 61 poglavji, ki so jih napisali zgoraj navedeni zgodovinarji. Po Gabričevih besedah so poskušali v besedilih polemizirati s stereotipi o določenih dogodkih, časih oziroma procesih. Knjiga po njegovem mnenju deluje kot enoten pregled razvoja slovenstva. Akademik Štih pa je dodal, da v knjigi ne predstavljajo le zgodovinskih dejstev, ampak v veliki meri tudi predstave, ki jih imamo Slovenci o tem, kaj je slovenstvo.

Viri: Delo, Dnevnik, Večer, Primorske novice, fotografije pa so s spleta.

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je