Po obeh novomeških predstavitvah je bila 12. decembra 2018 ob 11. uri knjiga predsednika našega društva akademika prof. dr. Milčka Komelja Življenje z umetnostjo predstavljena v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predstavitev je vodila glavna tajnica in urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc. Voditeljica je z njej lastno milino, spoštljivostjo in erudicijo nadrobno predstavila akademikova področja strokovnega umetnostnozgodovinskega in zavzetega družbenega delovanja, strukturno zasnovo knjige in Komeljev duhovni status prehajanja v presežno, izžarevanje lepega in dobrega, ki soustvarja etično središče slovenstva. 

Izredni član SAZU, slikar in likovni teoretik prof. dr. Jožef Muhovič je predstavil Komeljev slikarski in literarni dar ter njegovo mnogotero umetniško nadarjenost nasploh, izkazano tudi v Komeljevem umetnostnozgodovinskem strokovnem opusu, ne le v slikanju, esejistiki in poeziji, njegov odnos do lepote, ob vsem pa “razkošje ponižnosti” Komeljeve osebnosti.

Izredni član SAZU, pesnik in literarni znanstvenik prof. dr. Boris A. Novak je orisal Komeljev literarni jezik in njegovo poezijo, ki jo odlikuje »naravno dani« ritem in tako kot vse Komeljevo literarno ustvarjanje vselej govori o drugih, nikoli o sebi in prav s tem izpisuje izjemen avtobiografski portret, kot ga z bogatim kulturnim spominom povzema knjiga Življenje z umetnostjo.

Avtor knjige akademik prof. dr. Milček Komelj, tajnik akademijskega V. razreda za umetnosti, je navzoče na začetku in na koncu dogodka pozdravil, pri predstavitvi knjige pa sodeloval z branjem odlomka iz eseja Opažanja s kritiške poti in eseja Sanjski obisk Metke Krašovec, ter odgovarjal na vprašanja voditeljice dr. Ignacije Fridl Jarc. 

Dvorana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki jo tako številčno napolni redko kateri dogodek, je bila izjemni predstavitvi priča ob navzočnosti številnih umetnikov in znanstvenikov akademikov, članov Slovenske matice in drugih uglednih osebnosti slovenske kulturne javnosti. Dogodka se je udeležil tudi namestnik predsednika, prvi novomeški župan v osamosvojeni Sloveniji Franci Koncilija, pobudnik društva in knjige, za natis katere je pri sponzorjih vse leto zbiral potreben denar in si je še posebej ob tej zadnji predstavitvi knjige lahko čestital za svojo predanost duhovnemu poslanstvu umetnosti in kulture (Foto: Aljaž Osrajnik).          

N. Š.

Kategorije: Zgodilo se je