Decembra 2019 in marca 2021 je Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU v sodelovanju s sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na portalu Fran objavila predloge štirih poglavij novih pravopisnih pravil za javno razpravo.

Gre za osmo samostojno izdajo pravopisnih pravil, saj smo prvi slovenski Pravopis dobili 1899. leta, zadnjega 2001. leta, vmes pa l. 1920, l. 1935, l. 1937, l. 1950 in leta 1962. Ker je torej osmi po vrsti, se imenuje Pravopis 8.0 , vendar ne smemo pozabiti, da je še v fazi javne razprave.

Pravopis 8.0 rešuje problematična mesta v jeziku. Poglavja, ki so deležna prenove, so štiri, in sicer: o pisnih znamenjih, o krajšavah, o veliki in mali začetnici, o prevzetih besedah in besednih zvezah.Najbolj opazna sprememba v poglavju z naslovom Velika in mala začetnica preureja zapisovanje zemljepisnih imen, ki označujejo imena mest, naselij, zaselkov ter so po novem poimenovana krajevna, in ne več naselbinska imena. Predlagano je, da se tako kot pri drugih jezikih tudi v slovenščini piše neprve sestavine z veliko začetnico, z izjemo predlogov in veznikov, kar je sicer veljalo že doslej.

Tako naj bi po novem enako kot npr. Zidani Most, Kranjska Gora, Škofja Loka pisali tudi Novo Mesto, Birčna Vas, Uršna Sela itd. To pomeni, da bi bile odpravljene izjeme iz Pravopisa 2001, te pa so: mesto, vas, selo, trg, naselje, ki se jih v današnjem času piše z malo začetnico. Iz dolgoletne prakse poučevanja in lektoriranja vem, da so te izjeme marsikomu delale preglavice. Seveda so te in druge rešitve za poenostavljanje pravil, ki jih sama hvaležno sprejemam in podpiram, do potrditve in uskladitve pravil zgolj na ravni predlogov.

Akad. prof. Jože Toporišič

Pravopisna komisija nas prijazno vabi, da objavimo svoja mnenja, predloge in komentarje na predlagana nova pravila do roka, tj. do15. aprila, na portalu Fran, kjer kliknemo na polje Oddaj komentar.

Pa še to. Kot mnogi drugi, bi bila tudi jaz presrečna, če bi naredili reformo še pri zapisu imen slovenskih državnih in cerkvenih praznikov in bi prvo besedo pisali z veliko začetnico, tako kot ves svet, npr.: Novo leto, Velika noč, Božič, Dan državnosti, Dan spomina na mrtve itd. Enako naj bi velika začetnica veljala tudi za imena nagrad in priznanj, npr.:  Kresnik, Kristalno pero, Zlatnik poezije, Fabula itd.

Fotografije so s spleta.

Pripravila: Marjana Štern

Kategorije: Zgodilo se je