V četrtek, 4. oktobra 2018, je bila v Novem mestu posebno lepa in pomembna slovesnost. Na pobudo Odbora za promocijo kulturne dediščine, ki ga vodi Novomeščan prof. dr. Miha Japelj, in v sklopu evropskega leta kulturne dediščine je župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni slovesno odkril spominsko ploščo na pročelju zgradbe nekdanje gimnazije, sedaj Glasbene šole Marjana Kozine. Ploščo so postavili v čast cesarici Mariji Tereziji in kot zahvalo Novomeščanom, ki so dali pobudo za ustanovitev gimnazije v Novem mestu.

Slovesnosti se je udeležilo okrog 60 ljudi, večina nekdanjih gimnazijcev, med njimi tudi Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke, tovarne zdravil, ki je zagotovil denar za postavitev spominske plošče.

Uvodoma je prisotne nagovorila ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič in se spomnila prednikov, ki so pred 272 leti imeli sanje in pogum, da so cesarici Mariji Tereziji poslali pobudo za ustanovitev gimnazije v Novem mestu. Ravnateljica je prebrala cesaričin Odlok o ustanovitvi in poudarila, da se je pouk v gimnaziji začel 3. novembra 1746. Do današnjega dne je novomeško gimnazijo uspešno zaključilo  dvanajst tisoč dijakov. Na koncu je ravnateljica povedala, da sta za poslanstvo sleherne šole pomembna vzgoja in izobraževanje, saj je znanje pogoj za spopad z življenjskimi izzivi, visoka etična načela pa zagotavljajo napredek družbe.

V nadaljevanju so dijaki pripravili kratek kulturni program, prof. dr. Miha Japelj je predstavil delovanje Odbora za promocijo kulturne dediščine in pobudo za postavitev spominske plošče, dijakinja pa je slovesno prebrala Ustanovno listino cesarice Marije Terezije.

Na spominski plošči je zapisano: »Hvaležni smo Novomeščanom, ki so leta 1744 vladarici Mariji Tereziji predlagali ustanovitev gimnazije v Novem mestu. Ustanovno listino je podpisala 8. avgusta 1746.«

Mag. Gregor Macedoni je kot nekdanji gimnazijec, Novomeščan in župan odkril spominsko ploščo in se zahvalil Odboru za pobudo, predsedniku uprave Krke Jožetu Colariču za donacijo in vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem. Prisotne je pozval, naj bodo spodbuda in kažipot na poti razvoja Novega mesta v dobrobit vseh ljudi in občanov. Mestna občina Novo mesto je vsem prisotnim podarila tri spominske poštne znamke s sliko cesarice Marije Terezije ob njeni 300. obletnici rojstva, ki so jih izdale Slovenija, Madžarska in Hrvaška. Na koncu dogodka sta gimnazijki Hana Povše in Ana Gornik občuteno zaigrali znamenito pesem Ave Marija, ki sta jo napisala glasbena velemojstra J. S. Bach in Charles Gounod.

Foto: Marko Klinc

Pripravil: Franci Koncilija 

 

 

 

Kategorije: Zgodilo se je