NOVOMEŠKA KRAJINSKA ARHITEKTKA MAG. JELKA HUDOKLIN JE DOBITNICA PLATINASTEGA SVINČNIKA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Ob dnevu arhitektov, ki je bil 9. oktobra 2020, so v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani podelili priznanja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Mag. Jelka Hudoklin, ki je zaposlena v novomeškem podjetju Acer, je za ustvarjalni opus in vrhunske dosežke na področju arhitekture, kakor tudi za sooblikovanje prostorskega razvoja JV Slovenije, prejela platinasti svinčnik.

Mag. Jelka Hudoklin je na podelitvi prestižnega priznanja povedala: »Za uspešno delo na področju prostorskega načrtovanja je izrednega pomena dobro sodelovanje s številnimi strokami, civilno družbo ter s politiki na lokalni in državni ravni. Prav tako je pomembno tudi razumevanje procesov v prostoru, okolju in družbi, saj se prostorsko načrtovanje razteza na širokem področju različnih interesov, ki jih je treba medsebojno usklajevati.« Hudoklinova je prepoznavna tudi na področju kulturne krajine. Prepričana je, da so jo ljudje stoletja dolgo ustvarjali iz čiste potrebe po preživetju. Zato so kulturno krajino ljudje spoštovali in se na različne načine prilagajali naravnim procesom ter tako ustvarjali prepoznavne strukture, značilne za posamezna krajinska območja. Žal se je zadnja leta zelo razširila tako imenovana razpršena gradnja stanovanjskih sosesk, ki so prostorsko in finančno za sleherno lokalno skupnost zelo potratne. Žal se pri tem zelo spreminja tudi naravni značaj tipične slovenske urbane krajine,« je še dodala nagrajenka Jelka Hudoklinova.

V nadaljevanju pogovora je mag. Jelka Hudoklin opozorila na lep slogan Slovenija – moja dežela, ki bojda že živi. Slovenska krajina je namreč ena bistvenih prvin prepoznavnosti države. Na takšno Slovenijo smo vsi ponosni. Hkrati pa smo do nje tudi pristranski, saj dopuščamo, da se pospešeno degradira in nam tako razpada dobesedno pred očmi. Razlogi za to so večplastni in izhajajo iz zatečenih družbenih razmer in nizke ravni zavedanja pomena krajine za gospodarski in kulturni razvoj.

Vir: Nedeljski dnevnik, fotografije Boštjan Pucelj in s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Dodaj odgovor