Celjska Mohorjeva družba je nedavno izdala nove in prestižne Poezije dr. Franceta Prešerna, ki prinašajo veliko pomembnih opomb in so odlična opora za pravilno recitiranje. Malo je znano, da je bil sonetni venec v prvi izdaji Prešernovih Poezij z znamenitim akrostihom Primicovi Juliji natisnjen samo v 150 izvodih, ki jih je Prešeren razdal prijateljem. Novo izdajo Poezij s sprotnimi opombami in naglasnimi znamenji sta današnjim bralcem približala kemik dr. Jure Zupan in prepoznavni lektor Jože Faganel.

UVOD

Pričujoča izdaja Poezij stopa pred najširše sodobno slovensko bralstvo obogatena s številnimi razlagami manj znanih besed in pojmov tik ob pesmih, ki jih je pripravil znanstvenik nehumanistične stroke, nekdanji minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan, in prijaznejša recitatorjem, za kar je poskrbel lektor Jože Faganel.

NOVI PREŠERNOSLOVEC KEMIK DR. JURE ZUPAN

Dr. Jureta Zupana so k novi izdaji Prešernovih Poezij spodbudili številni spomini na gimnazijska leta in na pouk slovenskega jezika. V uvodnem zapisu dr. Zupan pojasnjuje, da si je v mladosti veliko Prešernovih verzov razlagal po svoje in napačno, kasneje pa je pogrešal, da sta prešernoslovca dr. Anton Slodnjak in dr. Janko Kos v študijah vsa pojasnila napisala na koncu Poezij, ne pa ob samih pesmih.

Dr. Zupan je prepričan, da si takih vprašanj ne postavljajo samo dijaki in profesorji, ampak tudi drugi, ki berejo Poezije. »Če je informacija tik ob pesmi, bo bralec skoraj gotovo raje po njej tudi posegel. S tem se miselni svet, ki ga odpira pesem sama, še bolj razširi,« je še zapisal dr. Jure Zupan. Pod črto pa izvemo še marsikaj. Zupan zgoščeno pojasnjuje tudi vrste rim, stopic in verzov, v preglednici pa navaja najpogostejše samostalnike, glagole, pridevnike in prislove. Tako dajejo Prešernove Poezije s sprotnimi opombami bralcu uvid v različne vidike pesnikovega ustvarjanja. S tem pogled na Prešernovo delo, osredinjen samo na vsebino in oblikovnost, pomembno dopolnjujejo z velikokrat spregledanega vidika.

Opombe k Prešernovim Poezijam namreč opozarjajo na širino pesnikove splošne, klasične in literarne izobraženosti, v kateri je našel ne samo osebe, mite, izraze in primerjave, ampak tudi motive in povezave s svetovnimi dogodki od antike preko srednjega veka in renesanse do revolucionarnih dogodkov prve polovice 19. stoletja. Prešeren ni bil samo intelektualec, ampak tudi človek iz ljudstva; človek, ki je dobro poznal vse strani življenja, od trdega kmečkega dela svojih najbližjih, posvetnega življenja takratnih ljubljanskih meščanov, političnih spletk uradništva, različnih stanov in cenzorjev, delovanja duhovnikov, pa tudi njihovega sprenevedanja, do razgrajaškega veseljaštva plemstva ipd.

POEZIJA SE URESNIČUJE Z RECITACIJO

Domala 200 let stari jezik pa je rahlo posodobil Jože Faganel, ki kot lektor deluje tudi v zamejstvu. Pričujoča izdaja Poezij uredniško sledi upoštevanju načela, da se poezija uresniči z recitacijo, v govoru, zato bralcu ponuja ustrezna naglasna znamenja in druge nasvete, kako pesniku posodobiti glas, da bo zvenel čim bolje in pravilneje. Dodani sta tudi spremni besedili dr. Jureta Zupana in Jožeta Faganela, stvarno, krajevno in imensko kazalo ter statistični pregled najpogostejših samostalnikov, glagolov in pridevnikov v Prešernovih pesmih.

Viri: Mohorjeva družba in Primorske novice, fotografije je posredovala Mohorjeva družba, druge pa so s spleta 

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je