Akademik prof. dr. Milček Komelj, Novomeščan, pesnik, pisatelj, slikar, umetnostni zgodovinar in prepoznavni likovni kritik, redni član SAZU in Evropske akademije znanosti in umetnosti, dolgoletni predsednik Slovenske matice, častni občan MO NM in navsezadnje tudi predsednik Kulturnega društva Severina Šalija, se je rodil 16. novembra 1948 v Novem mestu. V čast njegovega življenjskega jubileja je Kulturno društvo Severina Šalija v sodelovanju s spodaj navedenimi ustanovami pripravilo tri odmevne kulturne dogodke. V torek, 6. 11. 2018, je že bila v novomeškem Anton Podbevšek Teatru soareja, v petek, 16. 11. 2018, bo v Knjižnici Mirana Jarca potekalo srečanje z jubilantom na društveni ravni, v mesecu decembru pa bo srečanje še v prostorih Slovenske matice v Ljubljani.   

Ob tej priložnosti je Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto na pobudo Francija Koncilije v sozaložništvu s Slovensko matico izdalo jubilejno monografijo z naslovom Milček Komelj: Življenje z umetnostjo. Knjiga v dveh delih ima 900 strani in 450 barvnih umetniških slik, dokumentarnih fotografij in seznam v knjigi omenjenih osebnih imen. Knjigo je uredila Nada Šumi, oblikovala jo je Barbara Bogataj – Kokalj, natisnila pa tiskarna Formatisk iz Ljubljane.  

Jubilejna monografija ob 70-letnici akademika dr. Milčka Komelja Življenje z umetnostjo je panoramski pregled vseh področij Komeljevega delovanja in ga predstavlja kot umetnostnega zgodovinarja in umetnika. V njej so ponatisi odlomkov besedil iz revij, zbornikov in katalogov, nekatera besedila pa so v knjigi objavljena prvič. Taki so – kot posebej simpatično berilo – tudi Komeljevi spisi iz dijaških let, ki kažejo avtorjevo zgodnjo literarno nadarjenost in zgodnje poznavalsko zanimanje za likovno umetnost. Prvič je objavljena večina portretov, pokrajinskih risb, akvarelov in pastelov, največ iz časa pred začetkom študija, ko se je Komelj pripravljal na umetniški poklic slikarja. V času študija in po njem je začel intenzivno, tako rekoč vsakodnevno, slikati z besedami in poslej z vsakim besedilom s pesniško besedo širi in razcveta izrazne registre slovenskega jezika, ki se mu tudi javno postavlja v bran. Slikarska roka tako ostaja pri roki za priložnostne namene, beseda pa žari v esejih, stihih, v odgovorih na vprašanja v intervjujih, pa tudi v strokovnih pesniško artikuliranih besedilih, značilnih za znamenite klasike slovenske umetnostne zgodovine. Ti so, kot danes Milček Komelj, umetnost ob vsem poznavalstvu želeli približati široki javnosti ljubiteljev in jih tudi z načinom njenega predstavljanja usmeriti v njeno duhovno globino in lepoto.

Življenje z umetnostjo Milčka Komelja je tako svojevrstna avtobiografija zaljubljenca v umetnost, cenjenega interpreta umetnosti, priljubljenega univerzitetnega učitelja, za slovenstvo zavzetega dolgoletnega predsednika Slovenske matice, dejavnega rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti in z vsem svojim delom in povezovalno osebnostjo upoštevane javne moralne avtoritete.

Pripravila: Nada Šumi in Franci Koncilija

Fotografija: Marko Klinc

Kategorije: Zgodilo se je