V četrtek 24. januarja 2019 je bil v okviru mednarodnega tedna za edinost kristjanov zvečer ob 19.00 uri v dvorani Baragovega zavoda v Šmihelu osmi Šalijev večer Kulturnega društva Severina Šalija, ki smo ga poimenovali Ekumensko srečanje. Na običajnem kraju, to je v Knjižnici Mirana Jarca, z napovedano vsebino po njihovem prepričanju žal nismo ustrezali kulturnemu poslanstvu knjižnice, zato smo morali poiskati nadomestne prostore. Udeležba je bila pičla, deloma zaradi gripe, spet drugi pa so domnevno zmotno mislili, da gre za verski dogodek. Škoda! Po izjavah prisotnih je bil to doživetij poln in sproščen večer, na izredno visoki ravni kulturološkega dialoga med predstavniki treh krščanskih veroizpovedi: katolištva, pravoslavja in protestantizma. Pobudnik in moderator ekumenskega srečanja je bil Franci Koncilija.

Na začetku je moderator predstavil vse štiri nastopajoče goste: sestro Slavko Cekuta iz redovne skupnosti Kongregacije Šolskih sester de Notre Dame iz Novega mesta, misijonarko v Albaniji, Marka Burgerja, župnika in predstavnika Slovenskega ekumenskega sveta (SES) za novomeško škofijo, mag. Danijela Nikolića, paroha srbske pravoslavne cerkve v Novem mestu, in dr. Daniela Brkiča, pastorja evangelijske cerkve v Novem mestu. V nadaljevanju je na kratko razložil bistvo ekumenizma, ki temelji na edinosti v različnosti, ter zgoščeno predstavil zgodovinski razvoj ekumenizma, ki se je začel v 20. stoletju pri protestantih.

Odlična iztočnica za pristen in odkrit pogovor je bilo kritično in provokativno razmišljanje pastorja dr. Daniela Brkiča o tednu ekumenizma, ki ga Cerkev lansira v svet le osem dni v letu, pa še to s figo v žepu. Za pastorja mora danes kristjan biti ekumenski v srcu, edinost Cerkve pa bomo dosegli takrat, ko bo Cerkev enotna, ne pa poenotena! Kasneje je pastor predstavil Trubarjevo teologijo, s katero se je navezoval na takratne švicarske protestantske teologe, ter nakazal možnost, da bi Trubarjeve posmrtne ostanke iz Derendinga v Nemčiji, kjer je bil pokopan, prenesli na slovenska tla. Ob bližajoči se 490.  obletnici (2020) znamenite Augsburške veroizpovedi pa je pojasnil pomen tega dokumenta za nadaljnji razvoj krščanstva in protestantizma v Evropi.

  

V nadaljevanju pogovora je župnik Marko Burger predstavil pomen in naloge Slovenskega ekumenskega sveta ter delo svoje rodne sestre Anke Burger, sicer usmiljenke, ki deluje v Ruandi v Afriki. Sestra Slavka Cekuta pa je predstavila redovno karizmo Kongregacije Šolskih sester de Notre Dame in bogata osebna doživetja s katoliki, pravoslavci in muslimani v Albaniji.

Paroh mag. Danijel Nikolić je povedal, da se pravoslavci v Sloveniji počutijo dobro, v Novem mestu pa pogrešajo primerno lokacijo, kjer bi radi zgradili cerkev, saj v pokopališki kapeli v Ločni, kjer začasno delujejo, prostor ni primeren. V nadaljevanju je prisotnim pojasnil razlike med avtokefalnimi pravoslavnimi cerkvami in Katoliško cerkvijo ter med papežem in patriarhi in na zanimiv način pojasnil razlike in podobnosti na teološkem, doktrinalnem in dogmatskem področju. Razlogi za »razkol« med rusko in ukrajinsko ortodoksijo pa naj bi bili zgolj politični.

Na koncu srečanja pa je svoje izkušnje na področju pastoralnega delovanja in ekumenizma v Kanadi, v pokrajinah Nunavut, Manitoba in Severozahodni teritoriji, na kratko predstavil še moderator. Na teh območjih so katoliške, protestantsko-binkoštne in anglikanske cerkve. Razmere niso primerljive z razmerami v Evropi. Ljudje živijo v izredni slogi in sožitju ne glede na veroizpoved ter si brez predsodkov medsebojno pomagajo, sicer pri –65 stopinjah ne bi preživeli.

(Fotografije: Marko Klinc)

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je