Ob jubileju odkrili skulpturo Krkine deklice z rastočo knjigo

V četrtek, 25. aprila 2019, le dva dni po tem,ko je nekdanji Okrajni ljudski odbor Novo mesto leta 1954 izdal odločbo o ustanovitvi Farmacevtskega laboratorija Krka, so v Krki počastili svoj jubilej – 65-letnico ustanovitve podjetja. Kot je na slovesnosti poudaril predsednik uprave ter generalni direktor Krke Jože Colarič, so generacije inovativnih in ustvarjalnih sodelavcevv 65-letni zgodovini Krki omogočile zrasti v eno najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij. Jubileju so se poklonili z odkritjem skulpture Krkine deklice z rastočo knjigo, ki so jo umestili pred najsodobnejšo tovarno trdnih farmacevtskih izdelkov Notol v Novem mestu.

 

Tako kot Rastoča knjiga tudi Krkina rast temelji na prepričanju, da sta ključna znanje in delo.Na slovesnosti sta spregovorila tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) akad.prof. dr. Tadej Bajd in član upravnega odbora društva Rastoča knjiga in idejni oče projektater član Kulturnega društva Severina Šalija dr. Janez Gabrijelčič.

Krka je iz majhnega laboratorija zrasla v veliko mednarodno podjetje. Število zaposlenih se je z leti nenehno povečevalo – od prve peščice v majhnem laboratoriju do današnjih več kot 12.500 sodelavcev, razpršenih po več kot 45 podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta. Skulptura Krkine deklice z rastočo knjigo, ki sta jo na slovesnosti odkrila Krkina mlada, uspešna doktorja znanosti Saša Rožman in Ervin Šinkovec, simbolizira Krko in njene ljudi – strokovnjake, ki z znanjem, zavzetostjo, vztrajnostjo in predanim delom vseskozi stremijo k rasti in razvoju podjetja terk odličnosti. Sporočilo skulpture iz slovenskega kamna v Hotavljah, ki jo je izdelal akademski kipar doc. mag. Jurij Smole, je, po umetnikovih besedah, da so prav Krkini sodelavci resnična knjiga, ki nastaja in raste.

V svojem govoru je dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče in član upravnega odbora društva Rastoča knjiga, povedal: »Deklica samozavestno in ponosno zre v prihodnost. To svojo držo veže na knjigo, ki jo drži v naročju, s katero bo nenehno rasla. Skuša nam v simbolno dejavni obliki prikazati vsebino in cilje po nenehnem bogatenju znanja navseh ravneh.« Krkino stremljenje k znanju je izpostavil tudi predsednik SAZU prof. dr. Tadej Bajd, ki je poudaril, da Krka znanosti že od ustanovitve namenja posebno pozornost.

Ne glede na zgodovinsko obdobje, v katerem so delovali in živeli, so, kot je na slovesnem dogodku poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, današnjo Krko ustvarili sodelavci, ki so negovali iste vrednote: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost. V slednjih še danes prepoznavajo trdne temelje Krki lastne poslovne kulture in podjetniške vizije, s katero uresničujejo svoje poslanstvo – ljudem po vsem svetu omogočati zdravo življenje. Zato so v Krki v skladu s poslanstvom Rastoče knjige na knjigo ob kipu deklice kot prvo misel zapisali Krkino poslanstvo, ki je Živeti zdravo življenje. V prihodnosti ji bodo dodajali nove misli, s katerimi se bodo poklonili znanju.

Ob Krkinem jubileju pogled v preteklost pokaže ključne mejnike Krkinega delovanja – od začetkov poslovanja v tujini, gradnje proizvodnih zmogljivosti na lokaciji v Ločni v Novem mestu do prelomne strateške odločitve, da licenčne izdelke nadomestijo z lastnimi inovativnimi generičnimi izdelki. Krka je od nekdaj vlagala v razvoj in raziskave, gradila tovarne doma in posvetu, pozneje vzpostavljala vertikalno integrirano proizvodnjo in ob tem nenehno širila marketinško-prodajno mrežo.

Danes se Krka uvršča v vrh svetovnih generičnih farmacevtskih proizvajalcev, učinkovito deluje na obstoječih trgih in uspešno vstopa na nove, z novimi naložbami pa svoj položaj še krepi. Močno je prisotna na generičnih farmacevtskih trgih zahodne, srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Svojo prisotnost vse bolj povečuje tudi na čezmorskih trgih, in sicer na območju Srednjega vzhoda, Daljnega vzhoda, Afrike in obeh Amerik. Proizvodne zmogljivosti imajo v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji, svoje izdelke pa bodo proizvajali tudi na Kitajskem. Izvoz predstavlja 93 odstotkov celotne prodaje skupine Krka. »Imamo močno mrežo podjetij in predstavništev v tujini, zunaj Slovenije širimo tudi svoje proizvodne zmogljivosti, s Krkinimi zdravili pa se dnevno zdravi 45 milijonov bolnikov po vsem svetu, za kar so zaslužni nekdanji in sedanji sodelavci,« poudarja prvi mož Krke Jože Colarič. Krkaši so prepričani, da bodo z znanjem, trdim delom in zaupanjem v prihodnost pisali nova poglavja prihodnjih desetletij.

(Fotografija: Andrej Križ)

Pripravila: Simona Gorjup

Kategorije: Zgodilo se je