Frančiškanski samostan v Novem mestu

V ponedeljek, 17. junija 2024, smo bili Novomeščani povabljeni v Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto na predavanje ob odprtju razstave Spomin Slovenije, ki je nastala v UNESCO-vem projektu Spomin sveta. Razstavo na šestih panojih, postavljenih pri novomeškem rotovžu, je v svojem predavanju podrobno predstavila doc. dr. Ines Vodopivec, univerzitetna diplomirana bibliotekarka in doktorica znanosti s področja umetnostne zgodovine.

Razstava Spomin Slovenije predstavlja prvih deset najbolj prepoznavnih enot slovenske dokumentarne dediščine, ki so se uvrstile v UNESCOV nacionalni register. Pri razstavi Spomin Slovenije tako sodeluje pod koordinacijo Nacionalnega odbora UNESCA deset ustanov, ki hranijo bogato kulturno dediščino, med njimi tudi Frančiškanski samostan v Novem mestu. Izbrani dokumenti imajo trajen pomen in neprecenljivo vrednost, merila za izbor pa so bila vsebinsko in tehnično zelo zahtevna. Vsem pogojem za vpis v slovenski nacionalni register so ustrezali: serija listin grofov celjskih, korespondenca Primoža Trubarja in drugih protestantskih piscev, ptujski mestni statut, stiški rokopis,  prešerniana, biblija Jurija Dalmatina, piranski kodeks, herbarijska knjiga Janeza Krstnika, taboriščni tarok umetnika Borisa Kobeta in novomeški frančiškanski samostan.

D:\POMEMBNI NM - DOGODKI\UNESCO - FRANČIŠKANI\DSC_0030.JPG

Razstava Spomin Slovenije pred novomeškim rotovžem

Doc. dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja NUK, že vrsto let sodeluje kot kustosinja pri umetnostnih razstavah in razstavnih projektih s področja slovenske knjižne dediščine. 

D:\POMEMBNI NM - DOGODKI\UNESCO - FRANČIŠKANI\DSC_0039 – kopija.JPG Predavateljica doc. dr. Ines Vodopivec

Zelo dobro pozna knjižnico novomeškega frančiškanskega samostana, saj je leta 2010 v NUK s pomočjo takratnega knjižničarja novomeškega frančiškana patra Felicijana Pevca na ogled postavila razstavo Flores in colores – barviti dokumenti kulturne dediščine 16. stoletja, kjer je bil na ogled tudi delček knjižničnega fonda knjižnice Frančiškanskega samostana v Novem mestu. 

C:\Users\uporabnik\Pictures\MANCA KOŠIR - 4. JUNIJ\1218081.jpg

Gvardijan p. Tomaž Hočevar, sedanji knjižničar

S svojimi raziskavami je Ines Vodopivec ugotovila, da je novomeška frančiškanska knjižnica unikat, saj ni bila nikoli preseljena, in jo je poimenovala kar Evropa v malem, ker ima knjige z vseh področij: 

D:\POMEMBNI NM - DOGODKI\UNESCO - FRANČIŠKANI\DSC_0024.JPG
D:\POMEMBNI NM - DOGODKI\UNESCO - FRANČIŠKANI\DSC_0037 – kopija.JPG

teološke vsebine, zgodovinska področja in geografijo, latinsko in grško klasično literaturo, pridigarske priročnike, potopise, knjige s področij medicine in farmacije, prava, filozofije, umetnosti, arhitekture itd. Posebej dragocene so inkunabule ali prvotiski, ki jih frančiškanska knjižnica premore kar 39 enot. Imajo tudi ogromno knjig, ki jih nikjer drugje ni mogoče najti.

D:\POMEMBNI NM - DOGODKI\UNESCO - FRANČIŠKANI\DSC_0044 – kopija.JPG

D:\POMEMBNI NM - DOGODKI\UNESCO - FRANČIŠKANI\UDELEŽENCI - DSC_0040.JPG

Kot zanimivost je Ines Vodopivec navedla, da so se novomeški frančiškani intenzivno ukvarjali tudi z medicino in da je samostanska lekarna daljna predhodnica današnje Krke, tovarne zdravil.

Razstava, ki je na ogled na novomeškem Glavnem trgu do konca meseca julija, na desetih razstavnih panojih predstavlja dragoceno pisno in dokumentarno dediščino, ki nas je Slovence skozi zgodovino najbolj oblikovala in zaznamovala.

Fotografiral: Franci Koncilija

Pripravila: Marjana Štern

Kategorije: Zgodilo se je