»Slovenci smo deveti narod na svetu s svojo slovnico knjižnega jezika, kar je pomemben dosežek,« premišljuje prof. dr. Kozma Ahačič. V zadnjih letih je postal sinonim za tistega jezikoslovca, ki mu ni težko hkrati govoriti o jeziku 16. stoletja in vlogi angleščine na slovenskih univerzah, objavljati na Twitterju in opozarjati na sodobna spletna jezikovna orodja.

Kot predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU se prof.dr. Kozma Ahačič raziskovalno posveča predvsem zgodovini jezikoslovja in jezikovne rabe. Je tudi urednik jezikovnega portala Fran in sodelavec pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja.

Prof. dr. Kozma Ahačič pravi: »Če opazujemo 16., 17. in 18. stoletje, spoznamo, da slovenščina nikdar ni bila omejena na rabo med najnižjimi sloji, kar so teze, ki jih lahko zasledimo celo v strokovni literaturi. Zlasti v 16. in 17. stoletju so slovenščino uporabljali prostodušno, brez zavor. V resnici so jo uporabljali popolnoma enakopravno z nemščino in drugimi jeziki, tako plemiči, meščani kot kmečko prebivalstvo. Šele proti sredini 18. stoletja je postal izrazito močan pritisk na meščane in plemiče, da slovenščine ne bi uporabljali. To je bila pač politična želja po jezikovni poenotenosti avstrijskih dežel … V 16. stoletju je bila slovenščina izrazito jezik intelektualcev, jezikoslovni opisi našega jezika so bili namenjeni mislecem znotraj Slovenije in razumnikom po Evropi, ki so jih zanimali evropski jeziki. Bili smo na ravni največjih evropskih jezikov.«

Zelo odmevna je tudi njegova spletna stran z opisi vseh slovenskih slovnic in pravopisov na portalu Fran. Za osnovne šole je napisal Kratko slovnico,za srednje šole pa Slovnico na kvadrat, ki sta mu prinesli priznanje »jabolko navdiha«,ki mu ga je podelil predsednik RS Borut Pahor. Glede vse večje popularnosti in uporabe angleškega jezika v vsakdanjem življenju, v šolah, gimnazijah in na univerzi pa je prof. dr. Kozma Ahačič dejal: »Angleščino kot svetovni jezik pravzaprav uporabljamo samo nekaj desetletij in to se lahko zelo hitro spremeni!«

Vir in fotografije so s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je