V sredo, 11. marca 2020, dopoldne je bila novinarska konferenca v starodavnem frančiškanskem samostanu v Novem mestu. Konferenco je sklical Odbor za promocijo kulturne dediščine Novo mesto, ki ga vodi prof. dr. Miha Japelj. Na konferenci so predstavili projekt bronastega kipa »Frančiškan z rastočo knjigo«, ki ga bodo v spomin na 550-letnico (2019) prihoda frančiškanov v Novo mesto postavili pred samostanom na Frančiškanskem trgu. Predstavitev projekta so pripravili: prof. dr. Miha Japelj, dr. Janez Gabrijelčič, gvardijan p. Tomaž Hočevar in Franci Koncilija.

UVOD

S simpozijem ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, ki smo ga slovesno obeležili 6. novembra 2019, smo opozorili na pomen in vlogo frančiškanov v našem prostoru ter na izjemen pomen kulturne dediščine frančiškanskega samostana s celotnim stavbnim in vsebinskim fondom. Zgodovina novomeških frančiškanov je tudi zgodovina Novega mesta, saj samostan hrani bogat arhiv kronike Novega mesta in okolice. Frančiškani so živeli z ljudmi in so pomembni zaradi pastoralne dejavnosti, vzgoje, izobraževanja, kulture ter razvoja mesta. Novomeški frančiškani so postali most med revnimi in bogatimi, med preprostimi in izobraženimi meščani, njihova pripadnost Novemu mestu pa se je kazala tudi v ohranjanju in negovanju slovenskega jezika, kar se je še najbolj izkazalo, ko so patri poučevali na novomeški gimnaziji, prvi v avstro-ogrski monarhiji. Skrbeli so tudi za ohranjanje kulture v najširšem pomenu besede.

POMEN KIPA FRANČIŠKANA Z RASTOČO KNJIGO

Zaradi prepoznavne vloge frančiškanov v Novem mestu in širše ter bogastva arhitekture na Frančiškanskem trgu 1 želi Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta na razsežnost pomena frančiškanov opozoriti s postavitvijo kipa Frančiškan z Rastočo knjigo. Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. V živem stiku s knjigo se je stoletja krepila zavest o sožitju slovenske besede v množici govoric, ki nas obdajajo. Iz slovenske besede so izrasle naša kultura, umetnost in znanost. Vse to je odprlo možnost, da kot posamezniki in narod v duhu sporočila mednarodnega projekta Rastoče knjige, katerega duhovni oče je Novomeščan dr. Janez Gabrijelčič, stopamo po poti nenehne rasti – od dobrega k boljšemu, od boljšega k odličnemu.

Ob tem želimo seznaniti širšo javnost, da je strošek izdelave in postavitve kipa okoli 30.000 €, zato Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta prijazno vabi vse meščane Novega mesta, podjetja, organizacije in tiste, ki so z Novim mestom kakorkoli povezani, kakor tudi vse ljudi dobre volje, da omenjeni projekt pomagajo uresničiti z denarnimi prispevki. V Odboru smo prepričani, da bomo postavitev kipa lahko dosegli samo z medsebojnim zaupanjem in s sodelovanjem, zato bomo hvaležni za vsakršen denarni prispevek. Denar lahko nakažete na račun: NLB Novo mesto, LJBASI12X, SI56 0284 3026 3006 950

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA

V Odboru za promocijo kulturne dediščine Novo mesto smo že jeseni leta 2018 sprejeli sklep, da bomo v sklopu častitljivega jubileja, ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, postavili in odkrili kip Frančiškana z rastočo knjigo, postavljen v okviru mednarodnega projekta Rastoča knjiga, katerega duhovni oče je dr. Janez Gabrijelčič, za kar je prejel tudi priznanje predsednika RS Boruta Pahorja. V ta namen smo ustanovili delovno skupino, ki jo je vodil predsednik Odbora prof. dr. Miha Japelj in v katero smo povabili arhitekta Marjana Lapajneta, akad. kiparja mag. Jerneja Malija iz Ljubljane in podjetje AS Invest inženiring – gradbeno svetovanje iz Smolenje vasi. Delovna srečanja so bila v samostanu, kar nam je omogočil gvardijan p. Tomaž Hočevar.

Glavna in povezovalna značilnost prostorske ureditve Frančiškanskega trga je simetrija! To arhitekturno predpostavko je arhitekt Marjan Lapajne pri zasnovi celostne prostorske ureditve Frančiškanskega trga, elaboriral na dveh ravneh: v primarnem in sekundarnem smislu, kar mu je odlično uspelo. Primarno prostorsko ureditev predstavlja zelenica neposredno vzdolž frančiškanske cerkve in samostana s kipom Frančiškana z rastočo knjigo in ostalo pripadajočo infrastrukturo, sekundarna prostorska ureditev pa se nanaša na preostali del Frančiškanskega trga. Trenutno stanje v tem segmentu projekta je, da smo na osnovi izdelanega projektnega elaborata že pridobili z zakonom predpisano pozitivno soglasje za postavitev kipa in ureditev predmetnega prostora s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, akad. kipar mag. Jernej Mali pa ima s strani delovne skupine potrjeno idejno zasnovo za izdelavo kipa Frančiškana z rastočo knjigo.

KAJ JE SPOROČILO FRANČIŠKANA Z RASTOČO KNJIGO?

Kipar Jernej Mali je zapisal: »Pri oblikovanju kipa sem izhajal iz temeljne frančiškanske duhovnosti, ki jo pooseblja preprostost. Kip predstavlja frančiškanskega meniha s polnim naročjem knjig, ki po peščeni poti prihaja naproti obiskovalcem. Naročje knjig predstavlja rastočnost, znanje, človečnost, ljubezen do bližnjega in do narave, ki je bilo pred več kot pol tisočletja prineseno v Novo mesto … Pri upodobitvi frančiškanove glave kipar ni hotel upodobiti določenega patra, ampak samo impresijo, da gre za človeka, ki nosi knjige. To je bradat, dobrovoljen menih srednjih let s povsem adekvatno frančiškansko kuto. Frančiškanov obraz je kljub naporu, ko nosi knjige, nasmejan, prijeten, vabljiv … Sporočilo Frančiškana z rastočo knjigo je relacija kip – gledalec, ki s pomočjo knjig, ki jih prinaša iz samostanske knjižnice, tvori povezavo med ljudmi, ki so odprti za sodobnost in duhovno rast.«

PREDAVATELJI SO NA KONFERENCI POVEDALI

Uvodoma je docentka dr. Lea-Marija Colarič-Jakše pozdravila vse prisotne, predstavila predavatelje in predala besedo predsedniku Odbora, prof. dr. Mihi Japlju. Japelj je poudaril zgodovinski in duhovni pomen prihoda frančiškanov v Novo mesto, njihovo vlogo pri ustanavljanju in vodenju novomeške gimnazije, prve v habsburški monarhiji, ter predstavil vsebinski program dela Odbora za promocijo kulturne dediščine Novo mesto, ki poleg drugih aktivnosti vsako leto organizira tudi Akademijo. Program letošnje Akademije 2020, ki bo 20. maja, pa je: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta. Na koncu je še dodal, da je postavitev kipa zahvala Novega mesta frančiškanom za vse, kar so dobrega storili ljudem v teh 550 letih.

Pogovor je nadaljeval duhovni oče projekta Rastoče knjige, dr. Janez Gabrijelčič. Najprej je razložil nastanek in razvoj mednarodnega projekta Rastoča knjiga, ki deluje že od začetka novega tisočletja, to je od 1. januarja 2001. Prva predstavitev projekta je bila malo kasneje prav v frančiškanski knjižnici. Novomeški frančiškani torej sodelujejo v projektu domala od začetka, zato je prav, da bo Frančiškan z rastočo knjigo stal pred frančiškansko cerkvijo. V nadaljevanju je Franci Koncilija na kratko predstavil dinamiko operacionalizacije postavitve kipa z arhitekturno-prostorsko ureditvijo Frančiškanskega trga, vključno s postopki, potrebnimi za pridobitev ustreznega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, ki je že pridobljeno. Za vse to ima veliko zaslug znani novomeški arhitekt Marjan Lapajne. Predstavil je tudi mag. akad. kiparja Jerneja Malija iz Ljubljane in njegove ustvarjalne poglede na izdelavo bronaste skulpture, Frančiškana z rastočo knjigo. Na koncu pa je spregovoril še gvardijan p. Tomaž Hočevar, ki se je zahvalil Odboru za promocijo kulturne dediščine Novo mesto za pobudo za postavitev kipa, za vztrajnost pri uresničitvi zamisli in za zgledno sodelovanje sodelujočih na vseh ravneh.

Pripravil: Franci Koncilija

 

Kategorije: Zgodilo se je