Festival kulture Kostanjevica (FKK) že peto leto prinaša preplet gledališča, literature, glasbe in vizualne umetnosti. Letos je           festival potekal od 2. do 9. julija 2022, organizatorju – Mladinskemu društvu Kostanjevica – pa je z njim uspelo prispevati delež k decentralizaciji vrhunske kulture v Sloveniji. Festival FKK je gostil devet glasbenih skupin, tri gledališke predstave, okroglo mizo, filmski večer, vizualno razstavo, literarni zajtrk in več umetniških delavnic. Na otvoritveni slovesnosti festivala je nastopil Rade Šerbedžija s skupino Zapadni kolodvor.

http://festivalkulturekostanjevica.si/img/Rade%20%C5%A0erbed%C5%BEija.jpg Rade Šerbedžija

Rade Serbedžija je hrvaški gledališki in filmski igralec, režiser in glasbenik. Znan je po svojih upodobitvah impozantnih osebnosti na obeh straneh zakona. S svojo nadarjenostjo in izjemno igralsko tehniko vse od začetka svoje kariere navdušuje režiserje in kritike ter gledališko, filmsko in televizijsko občinstvo.

»Naša vizija je, da v Kostanjevico na Krki pripeljemo raznovrstni kulturni program, ki s svojo vsebino vznemirja, ne sledi pa generični množični ponudbi. Naša osnovna stebra programa sta gledališče in glasba. Kostanjevica na Krki je v zadnjih sedemdesetih letih zgradila svojo kulturno identiteto, še posebej na področju likovne umetnosti, gledališča in glasbe,« je med drugim povedal igralec Stane Tomazin, Kostanjevičan in član organizacijske ekipe.

FOTKA - 4

Kostanjeviški grad, središče vseh kulturnih prireditev

Predstavniki organizatorja Festival kulture Kostanjevica (FKK) so še povedali, da je to dogodek, za katerega hočemo, da postane tradicionalen, dolgoleten in vpet v pore in dušo kraja ter regije. Ideja se sama po sebi nekako umešča v tradicijo kulturnih festivalov, ki jo je v našem kraju vzpostavil že Lado Smrekar z Dolenjskim kulturnim festivalom in Forma vivo, nadaljevali pa so jo z Goginimi dnevi in festivalom Noster Nostri. S festivalom FKK želimo zapolniti to vrzel, ki je nastala z izginjanjem teh in drugih kulturnih festivalov iz naše pokrajine v zadnjih letih, in ponuditi ljudem iz Kostanjevice in regije kulturni festival z vrhunskim programom. Festival FKK smo prvič organizirali leta 2018, ko smo ga omejili na dva dni dogajanja, ki sta se odvijala predvsem v poznih popoldanskih in večernih urah na različnih prostorih v Kostanjevici na Krki. Festival je bil prvo leto sprejet več kot odlično. Obiskalo ga je preko 1.500 ljudi, odmeval pa je tako v lokalnih kot tudi večjih medijih, naslednje leto pa se je festivala udeležilo že 3.000 obiskovalcev. Tako letos praznujemo že peto jubilejno obletnico festivala, katere otvoritev smo v sodelovanju z občino Kostanjevica na Krki umestili v sklop dogodkov ob praznovanju 770. obletnice mestnih pravic Kostanjevice na Krki. 

http://festivalkulturekostanjevica.si/img/okrogla%20miza%20kulturna%20infrastruktura.jpg

Kostanjeviška Forma viva

Fotografije so s spleta.

Vira: Delo in Večer

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je