UVOD

Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije za leto 2020 je prejela etnologinja dr. Marija Klobčar, ki je »celovita raziskovalna osebnost s tenkočutnim posluhom za sogovornike na terenu«, kot je zapisala komisija v utemeljitvi.

V Kamniku rojena Marija Klobčar je leta 1982 končala študij slavistike in etnologije ter za diplomsko delo prejela študentsko Prešernovo nagrado. Med letoma 1983 in 1995 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti. Doktorirala je leta 1997, ko je bila zaposlena na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Leto pozneje je postala sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, kjer dela še danes. Dr. Marija Klobčar je avtorica obsežne znanstvene in strokovne bibliografije, ki kaže njeno raziskovalno usmerjenost in vsestranskost, poudarjajo v utemeljitvi nagrade.

Komisija je v utemeljitvi nagrade opozorila na še novo, letošnjo monografijo Poslušajte štimo mojo, ki ponuja zgodovinski in družbeno kritičen pogled na pojave od godcev oziroma muzikantov do radia. Avtorica v monografiji, nagrajeni s priznanjem odlični v znanosti, obravnava različne skupine potujočih pevcev na Slovenskem od srednjega veka do danes, analizira njihovo ustvarjalnost in opazuje spreminjanje njihovih družbenih vlog. Novost te in tudi prejšnjih nagrajenkinih monografij je premik od literarne k etnološki obravnavi pesmi. Poleg znanstvenih monografij, številnih razprav in člankov so tu še nagrajenkini premišljeni izbori ljudskih pesmi iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, ki jih je zbrala na zgoščenkah.

ZAKLJUČEK
Dr. Marija Klobčar na svoji raziskovalni poti posega na raznolika področja in ponuja številne možnosti za interpretacijo. Stalnici njenih raziskav sta razkrivanje vprašanj zgodovine in etnologije na podlagi proučevanja mitologije in pesmi ter pričevanje folklore kot pomembnega izhodišča za zgodovinske obravnave. »Drznost in radovednost, razgledanost in širina jo kažejo kot zrelo znanstvenico, ob tem pa njena znanstvena živahnost priča, da je nagrajenkina znanstvena pot razvoja, da je še vedno usmerjena k novim vprašanjem in spoznanjem in da to še ni konec njenega življenjskega dela,« so še zapisali v utemeljitvi nagrade.

Etnologinja Ivica Križ

Lani je Murkovo nagrado za življenjsko delo prejela novomeška etnologinja in arheologinja Ivica Križ.

Fotografije in viri so s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je