Zaključek 5. literarnega natečaja SdDBk in odkritje novega lista novomeške Rastoče knjige

UVOD


V četrtek, 11. 6. 2020, je Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine s prireditvijo v Parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca slovesno zaključilo literarni natečaj poezije in kratke proze, ki je bil letos posvečen Antonu Podbevšku in ostalim akterjem t. i. novomeške pomladi. S tem se je pokrajinsko slavistično društvo pridružilo praznovanju 100. obletnice 1. umetniške razstave, ki je v povojnem času spodbudila razvoj slovenske avantgarde. Kot prejšnja leta je ob zaključku natečaja izšel zbornik, v katerem je poleg prispevkov udeležencev natečaja predstavljeno enoletno delo, strokovno vrednost pa mu dodajata prispevek Tomaža Koncilije o novomeški pomladi in izbor slikovnega gradiva iz Domoznanske zbirke Knjižnice Mirana Jarca, ki ga je pripravila Mateja Kambič. Društvo je hkrati z literarnim natečajem razpisalo tudi likovni natečaj plakatov na temo Slovenščina – moj, tvoj, vaš jezik. Zaradi objektivnih okoliščin ta del natečaja ni bil izvedljiv, zato so v zborniku objavljene le fotografije plakatov, ki so nastali pri dopolnilnem pouku slovenščine v Banjaluki, natečaj pa je podaljšan do 15. novembra 2020.

ZANIMIV ZBORNIK NATEČAJA

Osrednje mesto v zborniku je seveda namenjeno avtoricam in avtorjem poezije in kratke proze. Komisiji (posebej za osnovnošolce in srednješolce ter posebej za odrasle) sta pregledali 106 besedil v poeziji in kratki prozi: 11 osnovnošolskih, 13 srednješolskih in 82 prispevkov odraslih udeležencev. Člani komisije za osnovnošolce in srednješolce so odločili, da prejmejo nagrado: Zala Podobnik (Osnovna šola Center Novo mesto) in Alja Slobodnik (Osnovna šola Metlika); Laura Butaja (ŠC Novo mesto, SZKŠ) in Nuša Žerjav (I. gimnazija v Celju). V skupini odraslih so prejeli nagrado za poezijo Irena Pajnik Beguš, Rezka Povše, Jernej Kusterle, Nevenka Hvalec in Stojan Knez; za kratko prozo pa Darinka Kozinc, Martina Podričnik in Eva Kardelj Cvetko.

Avtorji so se na prireditvi, ki jo je vodila Carmen L. Oven, predstavili in prejeli priznanja (oblikoval jih je Jure Šuln) ter nagrade – osnovnošolki in srednješolki zbirko Pavčkovih pesmi Domu in rodu, odrasli pa izdelek Ateljeja Vidmar. Program so z glasbenim nastopom obogatili učenci Glasbene šole Marjana Kozine.

NOV LIST RASTOČE NOVOMEŠKE KNJIGE

Drugi del prireditve je bil posvečen odkritju novega lista novomeške Rastoče knjige v parku pri Knjižnici Mirana Jarca. Vodilna misel natečaja je namreč že peto leto zapored našla prostor na novem listu Rastoče knjige. Tokrat je bil izbran verz iz Podbevškove pesmi Električna žoga:

»Ali sem dovolj močan, da se mi ne bo zvrtelo v glavi, če se ozrem v mračne dežele, ki so že za mano?«

Slavnostni govor pred odkritjem novega lista je imel akad. prof. dr. Milček Komelj, podpredsednik SAZU, častni občan Novega mesta in ne nazadnje tudi predsednik Kulturnega društva Severin Šali. V svojem govoru je spregovoril o pomenu knjige in moči pisane besede ter predstavil svoj pogled na t. i. novomeško pomlad, nato pa skupaj z direktorjem Knjižnice Mirana Jarca Luko Blažičem in podžupanom

Akad. prof. dr. Milček Komelj

Mestne občine Novo mesto Boštjanom Groblerjem predal novi list na ogled javnosti.

Fotografija: Franci Koncilija

Zapisala

Jožica Jožef Beg

Kategorije: Zgodilo se je