UVOD

V župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev v Mirni Peči so na Slomškovo nedeljo, 26. septembra 2021, posvetili novega novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, ki se je rodil 22. aprila 1966 na Velikem Kalu. Na čelu škofije je nasledil upokojenega škofa Andreja Glavana, ko ga je 30. junija 2021 na to funkcijo imenoval papež Frančišek. Novomeška škofija je bila ustanovljena 7. aprila 2006, na isti dan, kot je bilo pred 641 (1365) leti ustanovljeno Novo mesto.

Msgr. dr. Andrej Saje, je bil do sedaj sodni vikar – oficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani in docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Andrej Saje se je rodil 22. aprila 1966 na Velikem Kalu v župniji Mirna Peč. Glavni posvečevalec je bil prvi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, so- posvečevalca pa sta bila apostolski nuncij v Republiki Sloveniji nadškof msgr. Jean-Marie Speich in msgr. Jože Marketz, koroški škof v Celovcu. Ob posvetitvi je novi škof dejal, da škofovsko službo sprejema z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija, želi pa si tudi tvornega sodelovanja in dialoga z vsemi v škofiji.

Vodenje novomeške škofije je škof dr. Andrej Saje prevzel v torek zvečer, 28. septembra 2021, ko ga je med slovesno sveto mašo v novomeški stolnici umestil ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference nadškof msgr. Stanislav Zore OFM.

Metropolit msgr. Stanislav Zore

GRB NOVEGA ŠKOFA

Ob imenovanju in posvečenju si novi škof vedno izbere tudi svoj grb. Grb novomeškega škofa Sajeta je tako razdeljen na tri polja. Čebela predstavlja marljivost in urejenost in je prijateljica človeka in narave. Čebela skrbi za oplojevanje rastlin in za hrano (med). Pri verskih obredih imačebela velik pomen tudi zaradi voska, ki se uporablja za izdelavo sveč. Čebela je tudi v grbu občine Mirna Peč, doma pri Sajetovih na Velikem Kalu pa so tudi vedno imeli čebele.

Plamen na desni strani grba predstavlja Sv. Duha in je v sozvočju s škofovim geslom, »živimo po Duhu«( prim. Rim 8,4). Gre za povabilo, da se odpremo Sv. Duhu in da odkrivamo njegove darove in sadove. Tehnica pa je simbol pravičnosti in prava in predstavlja škofa Sajeta kot cerkvenega pravnika. Pravičnost pomeni škofu temelj kreposti, da vsakdo dobi to, kar mu pripada.

KRATKA PREDSTAVITEV ŠKOFA SAJETA

Msgr. dr. Andrej Saje

Med osrednje teme njegovega raziskovanja in strokovnega udejstvovanja  sodijo zakrament krščanskega zakona, razmerja med Cerkvijo in državo, področje premoženjskih vprašanj Cerkve, vprašanja človekovih pravic in verske svobode ter področje spolnega nasilja v Cerkvi. Sodeloval je tudi na mednarodni ravni in Evropski skupnosti na področju verske svobode in ekumenizma, ter verske vzgoje in izobraževanja.

Od leta 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske, ter član slovenskih in hrvaških kanoničnih društev. Od leta 2015 pa je član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakovu na Poljskem.

ZAHVALA NOVEGA ŠKOFA msgr. dr. ANDREJA SAJETA

Ob imenovanju za škofa novomeške škofije se iskreno zahvaljujem svetemu očetu papežu Frančišku za izkazano zaupanje. Hvala apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji nadškofu msgr. Jean-Marie Speichu.

Škofovsko službo sprejemam v veri v troedinega Boga in njegovo milost ter pomoč. Zavedam se svoje krhkosti in odgovornosti tega poslanstva in da je za oznanjevanje evangelija ter rast Božjega kraljestva na zemlji potrebno medsebojno sodelovanje. Zahvaljujem se prvemu novomeškemu škofu msgr. Andreju Glavanu za vzpostavitev škofije in za vse njegovo delo. Hvala mojim pokojnim staršem za posredovanje daru življenja in vere ter vsem, ob katerih sem rastel in ste z menoj hodili po poti življenja. V svojih devetindvajsetih letih duhovništva sem doživljal Božji blagoslov in veliko lepega, v zaupanju v Božjo pomoč tudi sprejemam novo poslanstvo.

Pozdravljam vse škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, verne laike in vse prebivalce škofije. Še posebej se spominjam vseh bolnih in trpečih ter preizkušenih. Zahvaljujem se za molitve, ki ste jih namenjali za novega škofa, za novomeško škofijo in za Cerkev. Računam na vas vse in vas prosim za pomoč, sodelovanje, razumevanje in podporo.

Pozdravljam sestrske krščanske Cerkve in druge verske skupnosti ter civilne oblasti. Veselim se sodelovanja z vami v prizadevanju za skupno dobro. Živimo v svetu preizkušenj in novih izzivov, samo skupaj lahko naredimo nekaj dobrega, za udejanjenje resnice in pravičnosti, poštenosti in miru.

NEKAJ IZREČENIH MISLI OB POSVEČENJU DR. ANDREJA SAJETA ZA DRUGEGA NOVOMEŠKEGA ŠKOFA

Znano je, da smo Slovenci zelo raznoliki, še posebej v Cerkvi. To velikokrat povzroča duhovno sušo. Preprosto, nismo sposobni živeti svojo vero, hkrati pa smo kristjani manjšina v sedanji pluralni družbi. Zato moramo biti kristjani za ta svet to, kar je duša za telo. Pri tem za nas kristjane takoj nastopi problem, kako postati duša sveta, ko se sočasno sprašujemo o lastni identiteti in veri…Ali naj bo potem Cerkev postane muzej, ali zakrament božjega ljudstva.

Predstavniki drugih verskih skupnosti (od leve proti desni): srbski paroh Danijel Nikolić, evangelijski pastor dr. Daniel Brkič in protestantski škof Leon Novak iz Murske Sobote.

Cerkev božjega ljudstva bomo postali samo, če bomo delovali dialoško, v duhu sinodalnosti vesoljne Cerkve in to na povsem nov način pastoralnih razsežnosti Sajetovega škofovega pontifikata, po vzoru  papeža Frančiška. Gre torej za udejanjanje, kako Bog deluje v odnosu do kristjanov. Nobenega dvoma ni, da novi škof msgr. dr. Andrej Saje, ne bo mogel uresničiti sinodalnosti Cerkve, kakršna je bila že od začetka apostolskih časov pod neposrednim vodstvom Sv. Duha, medsebojnega spoštovanja in pomoči, ter milosti, ki jo daje evharistija.

Odrešujočo sinodalno dinamiko bo novi škof razumel in živel, če bo prisluhnil glasu božjega ljudstva. Verski čut zaznava resnico v skupnosti vernikov. Najpomembnejša naloga novega škofa je gotovo ta, da bo odkrival in zaznaval verski čut, gojil dialog, sodelovanje in rast sinodalnosti z vso Cerkvijo.

Sinodalnost ni laični parlamentarizem ampak uresničevanje pristnega krščanstva v duhu apostolskih časov! Samo s tem, bo Cerkev v novomeški škofiji dobila povsem nov misijonski zagon.

Novomeška stolnica
Romarska cerkev na Zaplazu

Potrebno bo spet začeti na obrobju, pri tistih ljudeh, ki so osamljeni, bolni in živijo v pomanjkanju. To bo sinodalna naloga škofa Andreja, da bo v Cerkvi spodbujal novo evangelizacijo, ljubezen in spoštovanje do vseh ljudi, ne glede na raso, vero in družbeni status…To novi škof že uresničuje, saj je na posvečenju poudaril, da se zaveda odgovornosti za oznanjevanje evangelija, dialoga in sodelovanja z vsemi verskimi skupnostmi, Kočevarji, Romi in vsemi ljudmi dobre volje.

Fotografije so s spleta.

Viri: Splet, Ognjišče, Družina, Dnevnik.

Zbral in pripravil: Franci Koncilija, 30. septembra 2021

Kategorije: Zgodilo se je