V petek, 5. 4. 2019, je bila v KC Janeza Trdine slavnostna akademija ob občinskem prazniku, ki je bil določen 7. aprila,saj je na ta dan leta 1365 Rudolf IV. Habsburški ustanovil Novo mesto. Župan je podelil nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto za leto 2018 naslednjim zaslužnim Novomeščankam in Novomeščanu: Danici Rangus, Fani Vovk, Nežki Ivanetič, Mariji Jerele in Samu Kralju. 

Na slavnostni akademiji je Danica Rangus, članica Kulturnega društva Severina Šalija, nekdanja predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine, aktivna predstavnica Društva Slovenija Rusija ter učiteljica slovenščine in ruščine na Osnovni šoli Center, prejela nagrado Mestne občine Novo mesto 2018 za 40-letne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju. V obrazložitvi je zapisano:

»Danica Rangus je mentorica bralne značke, tekmovanja za Cankarjevo priznanje, šolskega glasila ter Kulturnega živžava. Bila je članica državnih komisij za tekmovanja, natečaje in projekte. Je soavtorica delovnega zvezka za osnovne šole Stopinjice v svet književnosti. Posebna pedagoška dejavnost je njeno 22-letno delovanje v projektu Jezikovne  počitnice za mlade koroške Slovence. Na njeno pobudo se je Osnovna šola Center pridružila projektu Rastoča knjiga. Trikrat je bila soorganizatorka strokovne ekskurzije mladih iz Slovenije v Moskvo, marca 2018 pa spremljevalka skupine učencev in dijakov iz Novega mesta na šolanju pri kozmonavtih v Moskvi in Zvezdnem mestu. V Osnovni šoli Center vodi krožek ruščine, za učence je uvedla rusko bralno značko. Aktivno sodeluje z Oddelkom rusistike na Filozofski fakulteti, z Ruskim centrom znanosti in kulture, Ruskim mirom ter Veleposlaništvom Ruske federacije v Ljubljani.«

Kulturno društvo Severina Šalija svoji aktivni članici društva in Upravnega odbora Danici Rangus za prejeto priznanje MO NM iskreno čestita z željo, da bi aktivno nadaljevala delo z mladimi in v KDSŠ.

(Vir: spletna stran OŠ Center Novo mesto, fotografija:Robert Kokol in Franci Koncilija)

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je