V sredo 30. januarja 2019 ob 11.00 uri dopoldne je bila v dvorani Slovenske matice v Ljubljani predstavitev monografije Čebela na cvetu in v svetu, ki jo je napisala akademikinja ddr. Marija Stanonik, izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Knjiga je rezultat avtoričinega desetletnega raziskovanja čebel in čebelarjenja v slovenski kulturni zgodovini, slovenskem slovstvu,etnologiji, znanosti in umetnosti ter na področju gospodarstva in politike. Poleg avtorice akad. ddr. Marije Stanonik so knjigo predstavili še prof. dr. Marko Snoj in specialistka leksikologinja Ljudmila Bokal. Dogajanje je vodila in povezovala tajnica urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc. Predstavitve knjige se je udeležilo okoli 50 obiskovalcev, med njimi tudi predsednik Slovenske matice, Novomeščan prof. dr. Aleš Gabrič. 

TAJNICA UREDNICA DR. IGNACIJA FRIDL JARC

Tajnica urednica SM – dr. Ignacija Fridl Jarc

Uvodoma je spregovorila tajnica urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, ki je poudarila, da je»knjiga prežeta s pomenom in simboliko čebele v celotnem človeškem okolju, od antike do današnjega dne. Še posebej pa je pomembno, da je čebela izredno zaznamovala slovenskega človeka, njegovo delo in kulturo. Poleg tega je avtorica Stanonikova v knjigi opisala središčno vlogo čebele v slovenski literaturi in kulturi, zgodovini, gospodarstvu in nazadnje tudi v politiki,« je še dodala dr. Ignacija Fridl Jarc.

PROF. DR. MARKO SNOJ

V okviru predstavitve knjige je nadaljeval prof. dr. Marko Snoj iz SAZU, ki je predstavil »etimološko seciranje« slovenske besede čebela. Poudaril je, da se je v zgodovinskem razvoju slovenskega jezika besedica čebela imenovala precej različno: žbela, pčela, bučela, čela, v staroslovanščini pa so čebeli rekli bčela. Vsa ta imena za čebelo so slovanskega izvora, v drugih tujih jezikih pa čebelo imenujejo precej drugače.

LEKSIKOLOGINJA LJUDMILA BOKAL

Bokalova pa je spregovorila še o drugih zanimivostih. Dejala je, da je slovenski človek zelo povezan s čebelami, zato imamo veliko besed, s katerimi enačimo človeške značilnosti s čebelami. Zato ni čudno, da nekateri čebelarstvo dojemajo kot poezijo kmečkega dela, pri poeziji pa gre za pristen odnos, za neke vrste prijateljstvo. Človek je od nekdaj zelo navezan na čebelo in čebela je bila vedno človekova prijateljica, kar navsezadnje potrjujejo tudi pokojni priljubljeni ljudski godec Lojze Slak in njegov kvartet Fantje s Praprotna, ki so že pred desetletjem spesnili in uglasbili večno zimzeleno pesem Mladi čebelar.

AKADEMIKINJA DDR. MARIJA STANONIK

Akad. ddr. Marija Stanonik

»Marija Stanonik je slovenska literarna zgodovinarka, etnologinja in redna profesorica za slovensko književnost z dvema doktoratoma. Je dolgoletna sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje SAZU v Ljubljani, ki je utemeljila slovstveno folkloristiko kot samostojno disciplino. Njena bibliografija obsega več kot tisoč enot.«

Potem je spregovorila avtorica knjige Marija Stanonik, ki se je najprej številnim sodelavcem zahvalila za trud pri zbiranju obširnega pisnega in fotografskega gradiva. Povedala je, da je čebela žlahtna spremljevalka slovenske kulture, saj je vedno navdihovala kulturnike in umetnike. Navedla je obširno biblioteko vseh avtorjev, ki so pisali o čebelah, opozorila pa je še na urbano čebelarstvo, ki je nova oblika čebelarjenja tudi v Sloveniji. Takšno urbano čebeljo družino imajo tudi na strehi Cankarjevega doma v Ljubljani.

Stanonikova je opozorila še na politični vidik in pomen čebele, ki je zelo pomemben ne samo za Slovence in Slovenijo, ampak še posebej tudi za Slovence po svetu.

»Organizacija združenih narodov (OZN) je namreč na pobudo slovenskih čebelarjev in države Slovenije 20. decembra 2017 soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel,Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pa je lani čebelo razglasil za slovensko besedo leta 2018.«

ZAKLJUČEK

Knjiga Čebela na cvetu in v svetu je posvečena 80-letnici ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti – SAZU (1938–2018) in svetovnemu dnevu čebel. Izšla je leta 2018, založila pa jo je Slovenska matica. Knjiga je trdo vezana z ovitkom in ima okoli 300 strani ter v maloprodaji stane 34 €.

Knjiga akad. ddr. Marije Stanonik Čebela na cvetu in v svetu je za slovenski narod zelo dragocena, ker nosi v sebi izjemno sporočilo za človeštvo, ki bo živelo toliko časa, dokler bo živela čebela!

(Fotografija: Franci Koncilija)

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je