Vedno kadar se povežejo ustvarjalne ideje z dobro voljo, navdušenjem in posluhom številnih strokovnjakov in ljubiteljev lepih umetnosti, rezultati kmalu postanejo prepoznavni v širšem prostoru. Tako je bilo tudi z bienalno razstavo slovenske ilustracije pred 25 leti. Na letošnji, že 13. Slovenski bienalni razstavi ilustracij, ki so jo odprli 27. marca 2019 v Mali galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani, se nam predstavlja okoli sedemdeset vrhunskih sodobnih slovenskih ilustratorjev, kar dokazuje, da je projekt še vedno zanimiv, kakovosten in živ.

KAJ PRIKAZUJE RAZSTAVA?

Znano je, da prireditev ves čas svojega obstoja ohranja ustvarjalno moč in razkriva odličnost slovenske ilustracije z najrazličnejšimi avtorskimi poetikami, hkrati pa spremlja nove likovne rešitve, izraze in tehnike, saj umetniki ves čas prenavljajo slikarske tehnike, uvajajo elemente filma, stripa, animiranega filma, elektronskih medijev in drugih sodobnih tehnologij. Razstava torej pomeni dragocen prispevek k uveljavljanju ilustracije, ki je v svojem največjem segmentu otroške ilustracije nepogrešljiva pri sooblikovanju likovnega gledanja ter razumevanja mladih in najmlajših, saj gre za dejavnost z odgovorno vzgojno in izobraževalno vlogo – za slikovno govorico, ki soustvarja človekovo zavest in odločilno vpliva na duševni razvoj mladih.

ILUSTRACIJA V KORAKU S ČASOM

Likovna ilustracija je tudi v računalniški dobi ostala nenadomestljiva, saj se je razvijala sočasno z napredovanjem tehnologije in s tem postajala vse pomembnejša. Ilustracija po svetu doživlja razcvet in igra vse bolj pomembno vlogo v vidnem sporočanju, žal pa je pri nas še vedno potisnjena nekam na obrobje.

KAJ JE GLAVNA NALOGA IN POMEN ILUSTRACIJE?

Ilustracija poskuša prevesti besedilo v likovni jezik, istočasno pa se mora kvalitetna ilustracija predstavljati tudi kot vrhunska umetnina sama zase. Njen razpon je zelo obsežen. Ilustracija leposlovnih tekstov prevaja zgodbo in emocionalni naboj te zgodbe v sliko. Pri tem gre vedno za osebno interpretacijo ilustratorja, in kvaliteta ilustracije je prav v subjektivni interpretaciji, ki je vidna skozi bogastvo imaginacije avtorja in njegovim načinom upodabljanja. Znanstvena ali poljudnoznanstvena ilustracija pa lahko dosledno odslika in selekcionirano predstavi podobe, razgradi ali sestavi objekte in organizme, lahko prikaže pogled, ki fotografiji in očesu ni dosegljiv, ali pa podobam dodaja podatke, ki jih obravnava besedilo, in če je tiskana v reliefni tehniki in ustrezno prirejena, jo lahko zaznajo tudi slepi in slabovidni. Zato je izredno važno, da ilustracijo gojimo naprej in jo varujemo kot zelo pomembno področje likovne umetnosti.

ZAKLJUČEK

Za podelitev letošnjih nagrad Hinka Smrekarja je bila imenovana petčlanska strokovna žirija, ki bo izbrala tri najboljše ilustracije. V Mali galeriji Cankarjevega doma namreč razstavlja več kot sedemdeset umetnikov, med njimi tudi med Novomeščani priljubljena Kitajka, akademska slikarka in grafičarka Huiqin Wang. Razstava bo odprta do 19. maja letos.

(Viri: Dnevnik, ZDSLU, sekcija ilustratorjev, fotografije pa so s spleta)

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je