Situla iz Vač pri Litiji, ki sodi med najlepše izdelke situlske umetnosti.

V Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani so že sredi decembra odprli novi del stalne razstave, ki so jo poimenovali Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. Gre za izjemno, obsežno in kakovostno arheološko gradivo, ki ga je Deželni muzej za kranjsko začel pridobivati že v drugi polovici 19. stoletja, danes pa v narodnem muzeju Slovenije sestavlja jedro ene najdragocenejših zbirk železne dobe v Evropi. Na omenjeni razstavi, ki so jo umestili med zgodbe iz starejše prazgodovine in zgodbe iz rimske dobe, bodo predstavili okoliščine, v katerih so se na našem ozemlju pojavile in kasneje samostojno razvijale zahtevne metalurške tehnologije, umetnostna figuralika, lokalne pisave ipd. 

(Vir : Delo)

Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti