Še nekaj dni in izteklo se bo Evropsko leto kulturne dediščine (ELKD). Ministrstvo za kulturo je bilo koordinator leta v Sloveniji in je sodelovalo v skupini koordinatorjev ELKD iz vrst evropskih držav. V sklopu tega projekta je bilo letos v Sloveniji evidentiranih več kot tisoč dogodkov, s katerimi je bila predstavljena naša bogata in raznolika snovna in nesnovna kulturna dediščina. Samo v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so bili septembra in oktobra letos, so prostovoljci organizirali okoli 450 dogodkov.

Med najbolj uspešne projekte leta so uvrstili področje povezovanja kulturne dediščine in turizma. Tako so na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisali tri nove elemente: Obhode kurentov, Klekljanje čipk in Suhozidno gradnjo, kjer je cerkvica na Javorci dobila znak evropske dediščine. Slovenija je poleg teh vpisov, prejela še nekaj drugih evropskih priznanj in nagrad. Pomembno je, da je Kulturno ministrstvo izdelalo tudi Strategijo kulturne dediščine, ki bo ob aktivnem sodelovanju različnih deležnikov lahko dolgoročni temelj za nadaljnje aktivnosti za celostno ohranjanje kulturne dediščine.

   

Ciljna skupina evropskih usmeritev in raziskovanja skupne evropske  dediščine so bili in so mladi. Zato so v Evropi izbrali slogan: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost! V tem okviru so bili organizirani sledeči dogodki:razstava Zorana Mušiča v dunajskem muzeju Leopold, prenova Aljaževega stolpa, rokopisna dediščina je bila obogatena z odkupom izjemnega Slavinskega misala, ki se je po stoletjih vrnil v Slovenijo in drugo. Za oživljanje in ustvarjanje novih vsebin pa je Sloveniji potrdila nagrada Evropa Nostra za obnovo Plečnikove hiše v Ljubljani.

     

Ksenja Kovačec Naglič, vodja projekta Evropsko leto kulturne dediščine v Sloveniji, je ob tej priložnosti povedala: “Kulturna dediščina je vir navdiha za sodobno ustvarjalnost in umetnost, ta pa postaja kulturna dediščina naše prihodnosti. Dediščine niso samo velike stvaritve iz preteklosti, ampak tudi preproste stvari!”


Ksenja Kovačec Naglič

(Vir: časnik Večer, fotografije pa so s spleta).

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti