Nekdaj so v Sloveniji delovali štirje kartuzijanski samostani. Najprej je bila zgrajena kartuzija v Žičah (1160–1782), potem kartuzija Jurklošter (1173–1595) in kartuzija Bistra (1255–1782) pri Vrhniki, najmlajša pa je kartuzija Pleterje (1403), ki deluje še danes. V duhu razsvetljenstva je cesar Jožef II. leta 1782 ukinil kontemplativna kartuzijanska samostana v Žičah in v Bistri.

V kartuziji Žiče, ki je blizu Špitaliča na Štajerskem in leži na območju občine Slovenske Konjice, so v začetku julija obiskovalcem samostana pripravili zanimivo in koristno novost. Splošna knjižnica Slovenske Konjice, ki upravlja Žičko kartuzijo, je z namenom izboljšanja turistične ponudbe kupila petero pametnih očal, s katerimi si lahko obiskovalci virtualno ogledajo kartuzijo iz dni, ko je bila na svojem vrhuncu. Do konca poletja bodo izdelali tudi različico za pametne telefone in tablice.

Z namenom, da bi tako kartuzijo kakor tudi celotno občinsko turistično destinacijo še bolj približali turistom, predvsem tujim, so se prijavili še na razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, usmerjene v digitalni marketing. V pripravi pa sta tudi nova interaktivna spletna stran ter vzpostavitev rezervacijskega sistema za prodajo namestitvenih zmogljivosti in drugih turističnih produktov.

(Vir: Večer, fotografije so s spleta)

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti