Nekdanji ljubljanski nadškof in profesor filozofije na Teološki fakulteti ter predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci dr. Anton Stres je nedavno na knjižnem sejmu v Ljubljani javnosti predstavil svojo najnovejšo knjigo,Leksikon filozofije. Knjigo na 1024 straneh, kakršne na področju filozofije Slovenci še nismo imeli, so v sozaložništvu izdali Celjska Mohorjeva družba, Fakulteta za poslovne vede Katoliškega inštituta in Inštitut Karantanija.Na predstavitvi knjige so sodelovali akademik prof. dr. Janko Kos in kolega s fakultete, dekan dr. Robert Petkovšek in dr. Bojan Žalec.

Akademik dr. Janko Kos, ki je prispeval spremno besedo, je zapisal, da je vidna odlika »Stresovega Leksikona filozofije nepristranska in znanstveno podprta objektivnost geselskih razlag. S tem se močno razlikuje od prejšnjih slovenskih slovarjev ali leksikonov filozofije.« Avtor uvodne razprave, dekan Teološke fakultete in filozof dr. Robert Petkovšek,pa je dejal:»Prepričan sem, da Leksikon filozofije ni zgolj delo ali knjiga, ki jo vzameš v roke in odložiš, ampak je odsev poti, ki jo je doslej prehodila filozofska racionalnost kot takšna in tudi filozofija na Slovenskem; prav tako pa bo ta knjiga kažipot filozofiji in podpora duhovnemu in političnemu dozorevanju duha v našem prostoru in času.«

Založniki so Stresovo najnovejše delo predstavili kot najobsežnejši in najtemeljitejši leksikon filozofije na Slovenskem. Je razlagalne narave in vsebuje več kot 2400 gesel. Avtor v njem izčrpno obravnava filozofske pojme in imena številnih filozofov najrazličnejših filozofskih smeri in nazorov ter jih opredeli tako s temeljnimi življenjskimi podatki kot tudi z umestitvijo njihovega filozofskega dela. Slovarska gesla obogati z izvirnimi strokovnimi razlagami, ki so plod avtorjevega dolgoletnega filozofskega raziskovanja. Slovar je jasno in pregledno zasnovan. Uporaben je za najširši krog uporabnikov, bodisi za prvi stik s filozofskimi vsebinami bodisi za poglobljeno filozofsko raziskovanje. (Besedilo in fotografije so s spletne strani.)

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti