Spoštovani člani KDSŠ in vsi ljudje dobre volje,

znani Novomeščan Zvone Pelko, ki sicer živi v Ljubljani in je predsednik Kulturnega društva »Zgovorna tišina«,mi je poslal vabilo na spominski koncert Circum Tempus (okrog časa) s prošnjo, da ga objavimo na društveni spletni strani.

 

KD Zgovorna tišina je v slovenskem prostoru že vrsto let zelo prepoznavno in se v glavnem zavzema za popularizacijo kartuzijanske duhovnosti in koralne glasbe. Kartuzijani v samostanu Pleterje živijo asketsko, v tišini, premišljevanju in v molitvi…

Skupne molitve v koru in sv. maše še vedno pojejo v latinskem jeziku, zato je nepozabno doživetje njihovega nočnega officija, ki traja od 23.00 do 2.00 ure zjutraj…

Vljudno Vas vabim na spominski koncert, ki bo v stari gotski cerkvi v samostanu Pleterje

                           v petek, 26. oktobra 2018 ob 19.00 uri.

 

 Franci Koncilija, namestnik predsednika

 

Kategorije: Zanimivosti