Od začetka junija 2020 Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) ponuja na ogled spletno razstavo Kartografski zakladi NUK. Predstavljenih je deset zemljevidov, ki prikazujejo današnje ozemlje Slovenije ali njegove dele, vse od srede 16. stoletja, vključeni pa so tudi zemljevidi, zasnovani vse do konca 19. stoletja, ko se je kartografija razvila v sodobno vedo.

NUK v Ljubljani

Kot so zapisali v NUK, hranijo v svoji zbirki zaklade, ki pripovedujejo zgodbe o avtorjih in lastnikih, kot tudi o času in krajih nastanka ter o prostorih, ki jih opisujejo. Slednje še posebej velja za kartografske mojstrovine, ki sodijo med najlepše in vsebinsko najbogatejše zaklade v knjižnici. Tokrat bodo vpogled v del zbirke omogočili tudi na spletni razstavi Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice, na kateri je predstavljenih deset zemljevidov, od prvih samostojnih kartografskih del slovenskega ozemlja iz 16. stoletja do zemljevidov s konca 19. stoletja. V NUK so poudarili, da zemljevidi pomenijo odsev vojaških, političnih, ekonomskih, kulturnih, verskih in družbenih vzorcev ter so fenomen na presečišču med znanostjo, tehniko in umetniškim delom.

Zemljevide bodo podrobneje predstavili tudi v znanstveni monografiji Kartografski zakladi slovenskega ozemlja, kjer bo prvič na enem mestu zbran pregled vseh reprezentativnih zemljevidov slovenskega ozemlja. Jeseni pa se obeta tudi razstava v NUK, kjer si jo bo mogoče ogledati v živo. Oba projekta nastajata v sodelovanju NUK in Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Avtorji projektov so Primož Gašperič in Matija Zorn iz ZRC SAZU in Renate Šolar iz NUK. NUK skrbi za okoli 150 zemljevidov, ki prikazujejo današnje slovensko ozemlje ali njegove dele. Ti zemljevidi danes predstavljajo časovne kapsule za razumevanje zgodovine, umetnosti, znanosti in politike. So viri za razumevanje tehnološkega razvoja in duha časa različnih zgodovinskih obdobij ter pomemben del naše kulturne dediščine, so še zapisali v NUK. (Viri: Demokracija in STA).

Fotografije so s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti