Generalna skupščina OZN je 20. decembra 2005 razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti. Z deklaracijo je definirala solidarnost kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. Stoletju, dan solidarnosti pa mednarodno skupnost opominja, da je svet ranljiv in da veliko njegovih prebivalcev živi v stiski, pomanjkanju in revščini.

     

Tudi v Sloveniji živi zadnja leta, v času zaostrenih gospodarskih razmer in svetovnih ekonomsko-finančnih kriz, vedno več ljudi, ki so izčrpani zaradi pomanjkanja človeških dobrin. Vsaka ravnodušnost do siromaštva je zato nezaslišana sramota današnjega trenutka. To še posebej velja za upokojence – nekateri so že na robu preživetja, zato jim moramo pomagati po svojih močeh.

Francoski filozof Pascal Bruckner v svoji knjigi Beda blagostanja kritično obravnava sodobno civilizacijo, v kateri kljub splošnemu razpadu vrednot, sistemov in ideologij obstaja ena sama vrednota, vrednota ekonomije, ki pa človeštva ne osvobaja od revščine, ampak jo samo še poglablja. Tako neke sprejemljive in primerne socialne varnosti že dolgo ni. Današnja človeška družba deluje samo še po sistemu »daj – dam«, ki neusmiljeno in brutalno izkorišča vse ljudi. Pridobitništvo domala po božje spoštuje in malikuje samo še kapital, ljudje pri tem sploh niso pomembni. Beseda solidarnost je preprosto izginila iz besednjaka medčloveških odnosov. To so kruta dejstva!

  

Vendar lahko ta svet spremenijo samo še srčni ljudje, ki verjamejo v moč delati dobro, v smisel življenja, v človeško dobroto, ki še obstaja in tako zelo osrečuje ljudi v pomanjkanju. Pomembno je, da se zavedamo, da se solidarnost ne zgodi kar sama po sebi. Za solidarnost se moramo odločiti, v svoji notranjosti, v svojem srcu! Zato mora uresničevanje solidarnosti v najširšem smislu postati način našega bivanja! Čas je že, da se začnemo zavedati, da je odsotnost socialne odgovornosti do naših bližnjih, ki živijo v pomanjkanju in celo v revščini, nezaslišan zločin! Postanimo civilizacija, ki bo negovala v svoji okolici pristno socialno občutljivost, ki bo ljudem vrnila samozaupanje, zadovoljstvo in veselje do življenja! Verjemite, ni težko, samo začeti moramo!

   

Solidarnost je izključno vprašanje naše notranje odločitve! Ja, pa še to. Ne pozabite nekomu, ki ga imate radi, v teh prazničnih dneh, podariti nasmeh, to dela čudeže!

Fotografije so s spleta.

Pripravil: Franci Koncilija

 

Kategorije: Zanimivosti