C:\Users\uporabnik\Pictures\TA VESELI DAN KULTURE - 3. 11. 2022\TANA FRENCH - V GOZDU\t-trbovlje-maks-kav_.jpg
Umetnina »sgraffita« akad. slikarja Maksa Kavčičeva tik pred uničenjem

Konec avgusta leta 2019 so v poslovnem delu nekdanje Strojne tovarne v Trbovljah nameravali skupaj s tovarno uničiti tudi stensko sliko iz leta 1953, sliko mariborskega akademskega slikarja, restavratorja, scenografa in pedagoga Maksa Kavčiča (1909 – 1973), ki je krasila eno od sten v poslovnem delu tovarne. Lastnik zgradbe je tuja trgovska družba, ki je na tem mestu zgradila trgovski center. 

C:\Users\uporabnik\Pictures\TA VESELI DAN KULTURE - 3. 11. 2022\TANA FRENCH - V GOZDU\REŠENA KAVČIČEVA SLIKA\FOTKA - 2.jpg
Akademski slikar, restavrator, scenograf in pedagog Maks Kavčič

V Trbovljah so bili na kraju rušenja tudi strokovni sodelavci zavoda za varstvo kulturne dediščine in ekipa ministrstva za kulturo. Bili so nemočni, ker umetnina ni bila evidentirana in popisana v register kulturne dediščine. A očitno sta »akcija« in alarmiranje javnosti, ki je sledilo, pomagala, saj se je že teden dni kasneje zgodilo, kar se praviloma pri nas nikoli ne zgodi, če ni pravne podlage: rešili so kulturno dediščino, ki ni bila evidentirana v registru kulturne dediščine. Lastnik je ustavil postopek rušenja. Poslikavo, ki je bila precej dobro ohranjena, so strokovnjaki za kulturno dediščino razrezali na štiri dele, jih okrepili in tako pripravili na prevoz. Pred ponovno postavitvijo sgraffita so bila potrebna še nekatera restavratorska dela.

C:\Users\uporabnik\Pictures\TA VESELI DAN KULTURE - 3. 11. 2022\TANA FRENCH - V GOZDU\REŠENA KAVČIČEVA SLIKA\FOTKA - 3.jpg
Sliki Maksa Kavčiča
C:\Users\uporabnik\Pictures\TA VESELI DAN KULTURE - 3. 11. 2022\TANA FRENCH - V GOZDU\REŠENA KAVČIČEVA SLIKA\FOTKA - 4.jpg

Tako so obnovljeno Kavčičevo umetnino slavnostno odkrili v petek, 2. decembra 2022, v zgornji avli Delavskega doma Trbovlje, kjer je delo, ki predstavlja industrijsko zgodovino kraja, našlo svoj novi dom.Petdeseta in šestdeseta leta prejšnjega stoletja so bila neverjetno naklonjena umetnosti. Za javne prostore so takrat različni naročniki množično naročali stenske slikarije, reliefe, praskanke in druga umetniška dela, ki so bila večinoma naročena pri takratnih vrhunskih umetnikih. Zadnja leta in desetletja pa smo priče masovnega uničevanja in izničevanja te dediščine, zakrivanja, zamolčevanja. Zato je toliko bolj pomembno, da se ta umetnost v javnem prostoru evidentira, popiše in s tem zavaruje.

Umetnostna galerija Maribor je pri tem opravila pomembno delo, objavila je javni poziv k evidentiranju in odkrivanju stenskih slik, grafitov, reliefov ter objavila natančno evidenco za področje, ki ga profesionalno pokriva. Odkritega vandalizma novih časov je samo v Mariboru na pretek, mnoga so doživela žalosten konec. 

Fotografije so s spleta.

Vir: Večer

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti