V Cankarjevem domu v Ljubljani so letošnje poletje odprli osrednjo razstavo leta, posvečeno znanosti in tehnologiji antične Grčije. Razstava je namenjena predvsem laični javnosti, predstavlja pa razvoj starogrške misli in iznajditeljstva z nizom znanstvenih in tehnoloških odkritijin umetniških dosežkov. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Znanstvenim centrom in tehnološkim muzejem NOESIS iz Soluna, so poimenovali – Znanost in tehnologija antične Grčije.

       

Razstava je slikovno in vsebinsko izjemno bogata, nadgrajena z gibljivimi slikami, 3D-animacijami, maketami in replikami starodavnih naprav in interaktivnimi aplikacijami. Posebno zanimivi sklopi razstave so arhitektura z gradbeno tehnologijo, algebra in geometrija z arhimedskimi telesi in Pitagorovim izrekom, mehanika z Arhimedovim vijakom, telekomunikacije s hidravličnim telegrafom, astronomija s slovitim mehanizmom z otoka Antikitera, premično avtomatično gledališče ter glasba s hidravlisom ali vodnimi orglami.

     

Razstava je navsezadnje zanimiva tudi za geodete. Znano je, da je Eratosten leta 240 pr. Kr., ker je verjel, da je Zemlja okrogla, s pomočjo trigonometrije izračunal njen premer, zanimiv je tudi Heronovodograf za merjenje razdalje, pa diopter za geodetske meritve, antično računalo in še in še…

(Vir: Reporter, fotografije so s spleta)

Pripravil: Franci Koncilija

 

Kategorije: Zanimivosti