Te dni je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvestilo javnost, da od 1. septembra 2019 naprej trgovci, ki bodo pristopili k dogovoru v obliki kodeksa, ki ga je sprejela vlada, potrošnikom na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti ne bodo več prodajali plastičnih nosilnih vrečk. Dogovor tako trgovska podjetja in potrošnike spodbuja k zmanjševanju prodaje in uporabe plastičnih nosilnih vrečk, hkrati pa bo to začetek prizadevanj zaboljše varovanje okolja.

 foto:Igor Mali

Raven potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v EU se od države do države močno razlikuje, in sicer zaradi razlik v potrošniških navadah, okoljski ozaveščenosti ter učinkovitosti ukrepov politike, ki so jih sprejele nekatere države članice EU že pred uveljavitvijo Direktive glede zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk. Nekaterim državam članicam EU je že do sedaj uspelo občutno zmanjšati prodajo in potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk.

Najuspešnejše države so to dosegle z naslednjimi ukrepi: z določitvijo nacionalnih ciljev za zmanjšanje potrošnje, s prepovedjo brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, z določenimi ekonomskimi ukrepi (npr. okoljska dajatev) ter s seznanjanjem potrošnikov. Slovenija s tem dogovorom uresničuje v primerjavi s priporočili Evropskega parlamenta in Sveta EU ambiciozno okoljsko politiko, s katero se je zavezala, da se v letu 2019 ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk. 

(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, fotografije pa so s spleta)

Pripravil: Franci Koncilija

 

Kategorije: Zanimivosti