MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR POZIVA K VAROVANJU IN SKRBI ZA OKOLJE

Že leta 1972 je Generalna skupščina Združenih narodov 5. junij razglasila za svetovni dan okolja. Namen svetovnega dneva okolja je ozaveščati ljudi o okolju in posebnih okoljskih vprašanjih. Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v Evropi. O tem priča tudi dejstvo, da ima naša država največji delež območij Natura 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo kar 37 odstotkov površine države.

Letošnja vodilna tema svetovnega dneva okolja je onesnaževanje zraka. Ljudje s svojim življenjskim slogom, ki zahteva veliko porabo virov, dodatno prispevamo k onesnaževanju zraka in globalnemu segrevanju. Proizvajamo in porabljamo več kot kdajkoli prej in tako ustvarjamo več toplogrednih plinov in onesnaževalcev zraka v obliki kemikalij in trdnih delcev. Čeprav se zdi, da sta spreminjanje podnebja in onesnaževanje zraka dve zelo različni zadevi, sta tesno povezani. Z zmanjševanjem onesnaževanja zraka varujemo tudi podnebje. Kakovost zraka, ki ga dihamo, je odvisna od naših vsakodnevnih izbir, povezanih z življenjskim slogom. Minister za okolje in prostor Simon Zajc poziva k varovanju in skrbi za okolje ter izpostavlja, da z okoljsko politiko prispevamo k varovanju okolja, da pa je pred nami še veliko izzivov, ki jih bomo morali rešiti skupaj.

Vlada RS se je že lotila priprave Dolgoročne podnebne strategije, ki sledi podobnim scenarijem za dolgoročne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2050, tudi z vmesnim ciljem do 2030. Sestavni del strokovnih analiz bodo tudi ekonomske analize, kjer bo poudarek na upoštevanju vseh posrednih in neposrednih stroškov. Študije na ravni EU in v svetovnem merilu jasno kažejo, da so neto koristi (tudi finančne) prehoda v ogljično nevtralno družbo mnogo večje od stroškov. To nam daje zagon, da se tudi pri nas odločno lotimo priprave vseh tovrstnih dokumentov. Pot v ogljično nevtralno družbo je namreč pot v trajnostni razvoj, zelena delovna mesta, zdravo in varno družbo vseh in vsakogar.   

 

Svetovni dan okolja v Evropi že peto leto obeležuje zaključek Evropskega tedna trajnostnega razvoja, v katerem uspešno sodeluje tudi Slovenija. Ta akcija spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju in je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. 

(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, fotografije so s spleta)

Pripravil: Franci Koncilija

 

Kategorije: Zanimivosti