Filozof in pesnik dr. Gorazd Kocijančič je nedavno napisal novo pesniško zbirko »Od Talesa do tebe«, ki jo je izdala založba Beletrina v Ljubljani. Recenzentka Tanja Petrič je o zbirki napisala, da gre za drzen in virtuozen pesniški eksperiment, ki se požvižga na modne poetike in se zazira daleč v človeško preteklost.

Gorazd Kocijančič v zbirki sledi razvoju evropske filozofske in pesniške misli, ki jo polaga v usta izjemnim zgodovinskim mislecem. Glasovi od Talesa, Pitagore, Sokrata, Platona in Aristotela prek Tomaža Akvinskega, Spinoze in Kanta pa vse do Heideggerja in Lacana mozaično sestavljajo sliko naše zahodne civilizacije, čeprav avtor sploh ne vrednoti ali moralizira.

Pesnik se zaveda, da se bo njegova pesniška zbirka Od Talesa do tebe marsikomu utegnila zdeti nekoliko čudna. Ni le mešanje književnih zvrsti, žanrski hibrid, ampak zlitje zgodovine filozofije in poezije. Mišljenje ima svoje temeljne poetske razsežnosti, poezija pa zmožnost izražati filozofske uvide in zamisli – zato je pesem lahko »orodje«, s katerim se na poseben način dotikamo preteklosti mišljenja. Apokrifna pesniška zgodovina zbirke Od Talesa do tebe ne vzpostavlja alternative običajnemu načinu historiografije, se pa imaginativno-intuitivno spušča v koren zgodovinopisja. Izjemne pesmi v svoji srčiki trmasto ponavljajo tezo o primatu življenjskega sveta pred teoretskimi abstrakcijami in popredmetenji.

Pesniška zbirka Gorazda Kocijančiča Od Talesa do tebe s podnaslovom Apokrifna zgodovina evropske filozofije je po besedah omenjene urednice žanrski hibrid, ker združuje na videz oddaljeni področji – zgodovino filozofije in poezijo. Avtor v njej v obliki pesemskega dialoga s filozofi predstavi filozofijo poltretjega tisočletja. S filozofi se sicer »pogovarjajo« osebe, ki so bile običajno odrinjene na rob zgodovine. Zbirka po njenem mnenju z eno nogo stoji v erudiciji in z drugo v sočutju. Pesnik in filozof Gorazd Kocijančič tako v različnih verznih oblikah razgrinja znane in manj znane koncepte mišljenja in verovanja, od grškega in rimskega mnogoboštva prek krščanstva in islama pa vse do nihilizma.

Kocijančičeva pesniška zbirka Od Talesa do tebe je zgoščeno in poglobljeno poznavalska, prvovrsten pesniški eksperiment, ki filozofsko neizobraženemu bralcu zlahka zazveni hermetično, intelektualistično in celo anahronistično. Iz Kocijančičeve pesniške zbirke, ki je nekakšna kronika filozofske misli, lahko veliko razberemo o njem samem. Navsezadnje tudi to, da se ljudje skozi zgodovino nismo veliko spremenili in da se še vedno reflektirano sprašujemo o Bogu in svetu, v katerem živimo in smo.

Vir: Dnevnik, fotografije so s spleta

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti