V četrtek 17. januarja 2019 ob 17. uri je bila v Knjižnici Mirana Jarca 6. seja UO KDSŠ. Poleg večine članov sta se seje udeležila tudi predsednik KDSŠ akad. prof. dr. Milček Komelj in njegova soproga Nada Šumi. Seja je trajala poldrugo uro.

   

Sejo je vodil Franci Koncilija, ki je uvodoma poročal o lanskoletnem uspešnem zaključku projekta izdaje monografije o Milčku Komelju – Življenje z umetnostjo. Naložba je znašala okoli 25.000 €, s strani društva so poravnane vse finančne obveznosti, dolgov ni. V nadaljevanju je potekal pogovor o knjigi Severina Šalija, ki jo KDSŠ namerava izdati še letos. Knjigo je napisal prof. France Pibernik, nekdanji prijatelj in sodelavec Severina Šalija, naslovil pa jo je:Pesnik Severin Šali. Dokumenti, pričevanja in presoje.Za uspešno uresničitev tega projekta je treba imeti urednika, lektorja in recenzenta, zbrati slikovno gradivo ter pridobiti potreben denar itd. Brez kakovostno napisane Šalijeve bibliografije pa tudi ne bo šlo. Knjiga bo predvidoma predstavljena na Šalijevem večeru v začetku oktobra letos. V začetku aprila pa bo odmeven Šalijev večer, kjer bo pesnik in naš član Smiljan Trobiš predstavil svoje senryuje Plivkanja in aforizme Oblaki pod nami.

Na seji je bilo veliko govora tudi o društveni spletni strani, ki jo po mnenju članov UO nestrokovno vodi Franci Koncilija. Manjka vsebinska zasnova, iz katere bi bilo prepoznavno poslanstvo KDSŠ in članov. Prispevki morajo biti napisani na primerni ravni, vsebine pregledne. Čim prej je treba pridobiti novega in strokovnega urednika spletne strani. Društvo še vedno ne izdaja svoje društvene revije. Prisotni so potrdili mnenje člana dr. Marijana Dovića, da bi namesto revije za začetek izdajali almanah. Ko bo almanah zaživel, ga bo urejal UO kot uredniški odbor. V nadaljevanju seje so člani ukinili delovanje Kluba KDSŠ zaradi slabe udeležbe in nezanimanja članov za tovrstno dejavnost.

Marinka Miklič je izčrpno in analitično predstavila uspešno delovanje izdajateljske dejavnosti društva, v okviru katere je bilo izdanih že nekaj knjig. UO je nadalje obravnaval tudi problematiko (ne) plačevanja članarine, kar predstavlja problem za redno delovanje društva. Člani so bili enotnega mnenja, da je treba v članstvo povabiti nove člane, ki jih zanimata literatura in kultura, zlasti mlade, ki pišejo, nastopajo in ustvarjajo na tem področju. Nosilka tega projekta dela z mladimi je postala prof. Danica Rangus. V nadaljevanju so člani UO pristopno izjavo KDSŠ uskladili z EU-uredbo o varstvu osebnih podatkov in podprli predloge prof. Darje Peperko Golob glede preseganja neprepoznavnosti Novega mesta kot nosilca kulturne tradicije, kjer bi se družili ljubitelji literature in kulture. Takšni dogodki bi lahko bili razna pesniška tekmovanja, recitacijski maratoni, pripovedovanje pravljic, prevajanje, večeri z drugimi društvi itd. (Fotografiji sta s spleta)

Povzel iz zapisnika: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti