Zadnja leta opažamo, da slovenski jezik, ki je bil in bo srčika narodne zavesti in identitete, vedno bolj izgublja svoj pomen v šolskih ustanovah, podjetjih in celo v vsakdanjem življenju. V poslovnem svetu se tudi v Sloveniji komunicira samo še v angleškem jeziku. Zato bo treba Zakon o javni rabi slovenskega jezika (ZJRS) dopolniti.

Škandalozno je, da se sleherna aktualna slovenska vlada javno ponaša z velikimi besedami o pomenu kulture in slovenskega jezika, običajno ob prazniku kulture, še posebej pa ob mednarodnem dnevu materinega jezika, mednarodnem dnevu pismenosti ter mednarodnem evropskem dnevu jezikov. Deklarativnega zavzemanja pa je hitro konec, ko se pojavijo drugi, največkrat ekonomski oziroma finančni interesi. To postaja zadnje čase še posebej problematično, ko se uporabi slovenskega jezika na spletnih straneh načrtno izogibajo najrazličnejše, tudi pomembne slovenske gospodarske družbe, še mnogo bolj pa tuje družbe, ki pa jih Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) zavezuje pisati v slovenskem jeziku. Hitreje, bolj priročno in predvsem ceneje je namreč poslovati v globalnem, angleškem jeziku. Zakon (ZJRS) pa določa, da govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Sloveniji poteka v slovenščini!

Znani sociolingvist dr. Marko Stabej je nekje zapisal: »V Sloveniji veliko poslovnežev občutno podcenjuje vlogo in pomen slovenščine, še posebej takrat, ko je to zanje ceneje, ugodneje in lagodneje. Slovenščina tam, kjer je le zato, da je, ne pa zato, da bi jo kdo poslušal, bral, razumel ali govoril, se dolgoročno ne bo obdržala kljub vsem predpisom!« Zato ni čudno, da mladi slovenski podjetniki ne vidijo več smisla in nimajo nobene potrebe po rabi slovenskega jezika in skrbi zanj, četudi je eden njihovih ciljnih trgov tudi slovenski!

Odgovornih politikov na Ministrstvu za kulturo zatečeno stanje ne vznemirja, zato tudi ne nameravajo spreminjati Zakona o javni rabi slovenskega jezika. Navsezadnje je ZJRS usklajen z evropskim pravnim redom, interese gospodarstva poznajo, a jih ne razumejo kot pritiske! Nesprejemljivo je, da je ta problematika za ministra tako banalna in nepomembna, da za ugotavljanje kršiteljev ZJRS ni potreben niti inšpekcijski nadzor! Kdor more, naj razume!

(Vir:Dnevnik, fotografije so s spleta)

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti