Akademik prof. dr. Milček Komelj

Kmalu bo minilo leto dni (15. 11. 2017), odkar se je v slaščičarni Maximarket v Ljubljani sestala skupina prijateljev in kulturnikov iz Ljubljane in Novega mesta. Pogovarjali so se o prvem letu dejavnosti Kulturnega društva Severina Šalija in snovali delovni načrt aktivnosti za leto 2018. Na plodnem srečanju je bila sprejeta pobuda, da KDSŠ v letu 2018 ob 70. življenjskem jubileju predsednika društva akad. prof. dr. Milčka Komelja izda monografijo o njegovem ustvarjalnem opusu.

Tako smo začeli polni optimizma in upanja, da bomo s skupnimi močmi lahko uresničili tako veličasten projekt. Ko smo premagali začetne organizacijske, finančne, vsebinske in oblikovne težave, nas je nastajajoča knjiga vse bolj navduševala. Zbrano in po poglavjih urejeno je celotno gradivo, ki v tipkopisu obsega več kot 900 strani večjega formata. Tudi izbor slikovnega gradiva in prispevkov, redaktorski popravki in številna posvetovanja z oblikovalko in tiskarno so že za nami. Sredi dela se je dokončno oblikoval tudi naslov monografije, ki je ŽIVLJENJE Z UMETNOSTJO. Knjiga je izredno zanimiva, še posebej za Dolenjsko in Novo mesto. Ima naslednje sklope: spominska pričevanja iz otroštva, o Novem mestu in Dolenjski, univerzitetni študij, umetnostna zgodovina in kritika, umetniki in likovni akademiki v verzih, slovenstvo, slovenski jezik, sporočilo umetnosti in drugo. Rdečo nit celotne knjige predstavlja Novo mesto, njegovi za umetnost dojemljivi ljudje in nacionalno in mednarodno pomembni umetniki. Navsezadnje knjiga izraža tudi Komeljevo ljubezen do materinega jezika in do mehkobne Dolenjske, tako kot je mehkobna in nežna jubilantova notranjost.

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti