3. decembra 2018 je minilo 218 let, odkar se je rodil najpomembnejši slovenski pesnik dr. France Prešeren. V spomin na ta dan, ki ga v Sloveniji obeležujemo kot »Ta veseli dan kulture«, je prav, da se Prešerna spomnimo tudi na spletni strani Kulturnega društva Severina Šalija. Pri založbi Mladinska knjiga je leta 2004 izšla knjiga Kolje Mićevića Prešeren, malo drugače. Že naslov izvirnika vzbuja radovednost in izziv. Prešerna smo vajeni sprejemati neposredno in na podlagi literarnozgodovinskih ugotovitev in razlag. Vse, kar so o Prešernu napisali Anton Slodnjak, Boris Paternu in Janko Kos, je že dolgo kanonizirano,  kljub temu da se njihovi pogledi na velikega pesnika med seboj lahko razlikujejo. Marsikdo bi pomislil, da je o Prešernu in njegovih Poezijah že vse povedano, pa ni tako. Da je Prešeren neizčrpna tema, nas na svojevrsten način prepričuje pesnik, prevajalec, estet, esejist, muzikolog  in odličen prešernoslovec Kolja Mićević (1941).

KDO JE KOLJA MIĆEVIĆ?

Kolja Mićević se s Prešernovo poezijo ukvarja že vrsto let. Prevaja jo v srbščino in francoščino, v obeh jezikih pa je objavil tudi dva lastna soneta z akrostihom France Prešeren. V Banjaluki je umetnik izdal trojezično – slovensko, srbsko in francosko – izdajo prevoda Sonetnega venca in Sonetov nesreče. Delo Prešeren, malo drugače je zbirka esejev, polnih asociacij, ki poleg poznavanja Prešernove poezije dokazujejo tudi poseben pogled na pesnika in njegovo delo. Asociacije, ki so na prvi pogled poljubne, so v resnici prežete s strogo notranjo logiko povezanih miselnih preskokov. Eseji so nastali iz opažanj, zapiskov in domnev, ki si jih je Mićević ustvaril in zapisal ob prevajanju Prešernovih del.

SAMOSTOJNI UMETNIK IZ BANJA LUKE
Kolja Mićević se je rodil leta 1941 v Banjaluki, sedaj pa živi in ustvarja v Parizu. Na Filološki fakulteti v Beogradu je končal študij svetovne književnosti in je samostojni umetnik, ki se ukvarja s pisanjem in prevajanjem poezije ter z esejistiko. Objavil je več pesniških zbirk v srbskem jeziku, med katere sodijo na primer Stopa sna, Stanje nikoga, Niti, Eros in Melos, trenutno prevaja srednjeveški francoski spev Roman o roži, v zadnjih letih pa je Mićević prevedel tudi celoten pesniški opus Franceta Prešerna.

ZAKLJUČEK

Spremno besedo o Mićevićevi knjigi Prešeren, malo drugače je napisal Boris A. Novak. Očarala ga je avtorjeva prevajalska strast in mu priznava temeljito poglobitev v prešernoslovje in literarno zgodovino. Takole je zapisal: »Kvalitete, ki Mićivićeve eseje dvigajo nad velik del sodobne prešernoslovne produkcije, pa so inovativnost, lucidnost in povsem drugačen, svež pogled na fenomene, ki se nam zdijo tako znani, da jih sprejemamo kot samoumevne.« Boris A. Novak v nadaljevanju zapiše, da je Mićićev Prešeren, malo drugače izziv čisto posebne vrste. Z esejističnimi prebliski najde drzne primerjave in vnaša anekdotičnost. Parcialnost problema pa bi potrebovala širšo analitično osvetlitev. Knjiga esejev o Prešernu bralca ne pusti nevtralnega, prisili ga k izoblikovanju lastnega stališča.

(Vir : Wikipedija in Revija 2000, fotografije so s spleta.)

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti